היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62135
הצעת מחקר.
7,830 מילים (כ-24 עמ'), 25 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68021
מחקר כמותי (שאלונים) על אוכלוסיית עובדי חברת "לינק".
4,880 מילים (כ-15 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66139
האם קיים קשר בין רמת שביעות רצון הלקוחות מאיכות השירות לרמת הנאמנות שלהם לחברת "סלקום".
11,768 מילים (כ-36 עמ'), 48 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 63986
סקירת ספרות.
6,555 מילים (כ-20 עמ'), 40 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70493
בדיקת הקשר באמצעות מחקר כמותי ואיכותני.
8,545 מילים (כ-26.5 עמ'), 15 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 60731
בדיקת הקשר באמצעות שאלון לעובדים.
11,644 מילים (כ-36 עמ'), 88 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62425
מחקר שדה השוואתי הבודק את הבדלי רמת אחוז השומן בגוף בין מבוגרים ספורטאים לבין מבוגרים שאינם ספורטאים.
17,202 מילים (כ-53 עמ'), 44 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 66642
מהם האינטרסים העיקריים של צרפת ובריטניה (ברמת ניתוח של מדינה ומערכת) בחתימה על הסכם הלבביות?
2,449 מילים (כ-7.5 עמ'), 14 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62565
מחקר הבודק האם קיים הבדל ברמת הזכירה.
6,637 מילים (כ-20.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100