היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 82
עבודה מס' 68239
המשפט ככלי אפקטיבי ליצירת שוויון בין המינים במקום העבודה - החוק למניעת הטרדה מינית כמקרה מבחן.
4,160 מילים (כ-13 עמ'), 35 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60180
בחינת השאלות מדוע גויסו נשים לפלמ"ח והאם המטרה בכך היתה אכן שוויון.
11,880 מילים (כ-36.5 עמ'), 63 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62174
מחקר איכותי וכמותי הבוחן את האפליה ואי שוויון בחינוך בישראל בכלל וכלפי הערבים בפרט מנקודת ראותם של סטודנטים ערבים ויהודים
13,655 מילים (כ-42 עמ'), 51 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 64430
כיצד הסכמי שכר קיבוציים משפיעים על אי שוויון בשכר.
2,984 מילים (כ-9 עמ'), 13 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 69164
התפתחות הזכות לשוויון בפסיקה ובעקבות חוקי היסוד.
7,519 מילים (כ-23 עמ'), 10 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65018
בחינת יישום עקרון השוויון לאור החקיקה בישראל.
17,234 מילים (כ-53 עמ'), 49 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69355
סקירת מחקרים אמפיריים במטרה לענות על השאלה: האם קיימים קשרים בין צמיחה, עוני ואי שוויון, ואם כן מהם כיוונם?
9,949 מילים (כ-30.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 67324
בחינת עקרון השוויון ביחס לנשים בישראל, וכיצד השלכות היסטוריות, חברתיות השפיעו וממשיכות להשפיע על החברה הישראלית כמדינה דמוקרטית.
6,585 מילים (כ-20.5 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63374
הרצון להגיע לשוויון מול המגבלות הביולוגיות, והשינויים בנושא בארץ ובעולם.
7,459 מילים (כ-23 עמ'), 8 מקורות, 421.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 82