היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 66970
המצב בשוק השתלות האיברים בישראל ובעולם תוך התייחסות למעורבים: החולים, מוכרי האיברים, סוחרי האיברים, הרופאים המנתחים, וכן התייחסות רשויות החוק.
19,209 מילים (כ-59 עמ'), 48 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 60521
מהלך השביתה, טעוני הצדדים ותוצאות השביתה.
4,230 מילים (כ-13 עמ'), 54 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70080
בחינת ההיבטים המשותפים בשני המקצועות.
1,604 מילים (כ-5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 50237
סקירה היסטורית, עילות תביעה נפוצות, פתרונות חוקתיים והתנהגות מינית לא מוסרית של רופאים אחרים.
4,571 מילים (כ-14 עמ'), 3 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50104
התנגשות בין חופש הביטוי וחופש העיסוק בסוגיית איסור פרסומת ע"י בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים ועורכי דין.
1,370 מילים (כ-4 עמ'), 9 מקורות, 70.95 ₪
עבודה מס' 67420
הדרך בה מוצגים רופאים פלסטיים בתקשורת ומה זה מלמד על מעמד הרופא בחברה.
1,890 מילים (כ-6 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67414
בחינת הדילמה מהזוית של הכלכלה הקלאסית ומול תורות המוסר.
3,724 מילים (כ-11.5 עמ'), 13 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70127
מחקר חתך באמצעות שאלון מקוון.
15,133 מילים (כ-46.5 עמ'), 26 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62747
'קשר השתיקה' שבין רופאים, הסיבות לקשר זה והאם הוא עדיין מהווה בעיה ממשית.
7,465 מילים (כ-23 עמ'), 55 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34