היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 40295
האירועים שקדמו למלחמה בשתי המדינות, ההרתעה הישראלית וכשלונה וההפתעה.
2,916 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 69649
מחקר אמפירי הבא לבחון את תיאוריית השוק היעיל לעניין מחיר המניה.
2,742 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63672
מבט משווה על התיאוריות המסבירות את מקורות המתקפה.
4,509 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70421
בחינת הנושא מנקודות מבט שונות ומתוך מספר הסברים הלקוחים מתחומי הפסיכולוגיה ותורת הארגונים.
6,850 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 285.95 ₪
עבודה מס' 40504
אלוהים ואמונה לפי שני שירים- של זך ושל משה דוד: היפוך תבנית והפתעה, שימוש במקרא, ספקנות וחתרנות.
1,496 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69361
ניתוח מבצע מוקד בהיבטים של "הפתעה אסטרטגית".
2,912 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 40707
עקרונות המלחמה, הגדרות מסגרת, האסטרטגיה, ריכוז הכוח, נקודת הכובד, ההפתעה, היזון חוזר בין טקטיקה ואסטרטגיה והקרב.
3,794 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64534
הפתעת מלחמת יום הכיפורים מן ההיבט התרבותי. סקירת יצירותיו המוקדמות של חנוך לוין והקשרן אל המציאות של אותה תקופה.
13,270 מילים (כ-41 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 41543
קלאוזוביץ' ועקרון ההפתעה, המודיעין ופילוסופית המדע, וכשלון המודיעין הגרמני-שורשיו והגורמים השונים.
8,907 מילים (כ-27.5 עמ'), 10 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100