היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 67
עבודה מס' 65783
עיצוב דעת הקבל בפרשה לאור העיסוק התקשורתי, ההשפעה שיש לתקשורת בהבנתנו את הליך הבוררות ובהליך עצמו
2,633 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60323
סקירת המבחנים לעיכוב הליכים ומשפט משווה.
1,773 מילים (כ-5.5 עמ'), 22 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 62668
האם הליך הגישור יעיל בסכסוכי עבודה.
6,025 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66531
הליכי ההשגה, הערר והערעור.
6,974 מילים (כ-21.5 עמ'), 53 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 69113
סקירת המושגים ובחינת ההקשר בין אינטליגנציה רגשית ותרומתה להליך הגישור.
3,700 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65622
האם חוק המעצרים - מעצר תום הליכים פוגע או מגן על זכויות האדם והאם משרת את התכלית הראויה?
6,793 מילים (כ-21 עמ'), 28 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 68254
האם החקיקה של שנות ה-90 הרחיבה את ההגנה על הליך הוגן לנאשם או שמא היא דווקא צמצמה אותה?
4,592 מילים (כ-14 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65832
ההבדל שבין סודיות לחיסיון, השיקולים המסבירים את הצורך בסודיות ובחיסיון בהליך הגישור, החריגים לחובת הסודיות ולכלל החיסיון, והסנקציות בגין הפרת חובת הסודיות וכלל החיסיון.
16,137 מילים (כ-49.5 עמ'), 46 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 68136
ביסוס הטענה כי חובת המדינה היא לממן ייצוג לכלל הנאשמים בהליך הפלילי תוך התיחסות למצב מצוי ולמשפט משווה.
3,108 מילים (כ-9.5 עמ'), 40 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 67