היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 60
עבודה מס' 68438
פיתוח של תכנית השתלמות ופירוט הפעילויות.
15,342 מילים (כ-47 עמ'), 39 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 69611
בחינת הקשיים הרגשיים ודיון באמצעים 'הכוונה עצמית' ו'סינגור עצמי' המאפשרים התגברות על קשיים אלה.
4,083 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 69468
העבודה עוסקת בקשר שבין אופטימיות לבין הנטייה להכשלה עצמית בהיבט מגדרי.
5,347 מילים (כ-16.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65303
השתלשלות האיסורים וההיתרים שניתנו להתאבדות ולהקרבה עצמית.
5,690 מילים (כ-17.5 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67623
ניתוח תופעת החשיפה עצמית בין חברי הקבוצה.
4,016 מילים (כ-12.5 עמ'), 13 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70356
המחקר הינו מחקר כמותני אשר בדק את השפעת הלימודים האקדמים על תחושת הערך העצמי והחוללות עצמית של הסטודנט.
4,762 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 70579
עבודה זו תבחן את הסיבה לכך שמתבגרים מאומצים עשויים לפתח זהות שלילית ותחושת מסוגלות עצמית נמוכה יותר ממתבגרים הגדלים בביתם. מטרת העבודה לספק הסבר שיסייע ליועצים לחזק תפיסות עצמיות חיוביות בקרב תלמידים מרקע זה.
8,069 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67086
המודעות מנקודת מבט קוגניטיבית ונוירו-פסיכולוגית: סקירה של חמישה מאמרים בנושא מודעות עצמית, דרך הפריזמה הקוגניטיבית-נוירופסיכולוגית.
6,665 מילים (כ-20.5 עמ'), 6 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 70608
בחינת הפער בין הכוונות לתוצאות והתייחסות ותיאור התהליך ביפן וגרמניה.
3,298 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 449.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 60