היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61462
ניתוח 17 ספרים שנכתבו בנושא הריון ולידה בין השנים . 1957-1995
11,369 מילים (כ-35 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66011
תכנית לימוד להוראת מטפורות בשירת ילדים ברוח האינטליגנציות המרובות
7,081 מילים (כ-22 עמ'), 12 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66009
תיאור פעילות עם ילדים באמצעות שלושה ספרי ילדים.
1,900 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 70.95 ₪
עבודה מס' 65941
בחינת הקשר שבין התפתחות השפה אצל הילדים בגיל הרך לבין טראומות שהם עברו.
6,635 מילים (כ-20.5 עמ'), 38 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61446
ניתוח מקרה של ילד בן 12 הנמצא בסיכון.
1,792 מילים (כ-5.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61407
הרקע, הגורמים והדרכים למניעתה.
2,416 מילים (כ-7.5 עמ'), 7 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61427
העבודה מנתחת מקרה של ילדה לקויית למידה ומציעה דרכי התמודדות.
2,397 מילים (כ-7.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61444
טיפול בילדים אגרסיביים באמצעות ביבליותרפיה. (הצעה למחקר)
9,446 מילים (כ-29 עמ'), 10 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 66005
רעיונות ודיווח על הפעילות
1,309 מילים (כ-4 עמ'), 1 מקורות, 70.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100