היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
העצמאי
עבודה מס' 61200
בחינת האצלת סמכויות מהמנהל לצוות המורים.
16,362 מילים (כ-50.5 עמ'), 29 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 61204
האם יש להפריד בין ילדים מפגרים (חריגים) מאלה הנחשבים רגילים כאשר החינוך רואה את טובת הילד או אולי מצב כזה רק מגביר ומבליט את ה"מיוחדות".
7,563 מילים (כ-23.5 עמ'), 17 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61199
סקירת מחקרים ונתונים.
4,427 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61151
סגנונות המנהיגות השונים, המנהיגות בחינוך והקשר בין סגנונות מנהיגות לאפקטיביות.
3,745 מילים (כ-11.5 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65817
באיזו מידה ישנה מדיניות לחינוך לרב תרבותיות במשרד החינוך.
10,306 מילים (כ-31.5 עמ'), 21 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 61242
סטודנטים וחינוך במדינות אפריקה בתקופות הפוסט-קולוניאליות, בתקופה הקולוניאליות ואתרי סטודנטים אפריקנים באינטרנט.
6,983 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61265
ניתוח אתרי אינטרנט העוסקים ביחסים בין המינים.
6,492 מילים (כ-20 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61414
תיאור עבודתה של יועצת חינוכית על פי ראיון שנעשה איתה.
3,299 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 65935
שיתוף הורים בתכנון ובפעילות במוסד החינוכי.
7,184 מילים (כ-22 עמ'), 35 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100