היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 71
עבודה מס' 67228
סקירת התופעה תוך התייחסות לשלושה מחקרים שבוצעו בשלוש מדינות.
9,246 מילים (כ-28.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50502
מהי השכלה, מיהו משכיל, מה בין השכלה ודת ומהו הסדר הפוליטי הראוי לפי קאנט.
3,880 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68550
הקשר בין רמת ההשכלה של ההורים והמוצא לבין רמת המוטיבציה להשכלה של ילדיהם.
2,244 מילים (כ-7 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68536
הקשר בין רמת ההשכלה של הורים, מעמדם התעסוקתי ומוצאם לבין מוטיבציה להשכלת ילדיהם.
6,102 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50692
בחינת מהפעת ההשכלה (או "הנאורות") לפי מאמר של קאנט מ-1784.
3,891 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 63052
סקירת היבטים הנוגעים של תנועת ההשכלה באירופה.
3,766 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 65769
בדיקת אפקטיביות הפרסום הפוליטי בטלויזיה על הציבור, כאשר הפילוח העיקרי יהיה של גיל והשכלה.
5,392 מילים (כ-16.5 עמ'), 22 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 66769
השוואה בין מאפייני השכלת נשים וגברים (נתוני 2003)
3,570 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64269
בחינת ההבדלים בין עמדותיהם של מרואינים בנושא אפליה מתקנת לנשים בעבודה כאשר קיימים הבדלים בין המראיינים ברמת השכלתם, תחום התמחותם ומינם.
5,948 מילים (כ-18.5 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 71