היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67454
סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי, תוך סקירה של המבחנים השונים שנקבעו להחלת הסייג וכן השפעת תיקון 98, על סייג ההגנה העצמית וסקירת המצב כיום.
3,145 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67579
בחינת השאלה כיצד יש להתייחס למקרה בו אותה אישה מוכה פוגעת בבן זוגה המכה, שלא בהתאם לתנאיה של ההגנה העצמית.
12,834 מילים (כ-39.5 עמ'), 60 מקורות, 263.95 ₪
עבודה מס' 62044
8,064 מילים (כ-25 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65104
"ההגנה התרבותית" כהגנה במשפט הפלילי
12,655 מילים (כ-39 עמ'), 53 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 65472
סקירת מנגנוני ההגנה הנפשיים, הגדרתם, סיווגם, ניתוח תפקידם בטיפול. דגש על מנגנוני הגנה בהפרעת אישיות גבולית כולל ניתוח מקרה.
3,474 מילים (כ-10.5 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66982
הגנת הקטינות מימי התורכים ועד ימינו, תוך בחינת היבטים פסיכולוגים של ההגנה, בהשוואה לדין בארצות השונות.
19,586 מילים (כ-60.5 עמ'), 75 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63936
בחינת מידת ההגנה על זכויות היוצרים במשפט הישראלי ובחינת הסוגיה במשפט העברי והשוואה בין שתי מערכות המשפט הללו.
23,247 מילים (כ-71.5 עמ'), 156 מקורות, 967.95 ₪
עבודה מס' 64730
העבודה עוסקת במידת ההגנה שבדין על עובדי ציבור שחשפו שחיתויות במקום עבודתם, כשהממונים עליהם מתנכלים להם.
2,908 מילים (כ-9 עמ'), 15 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67374
סקירת היבטים שונים של הטענה המקדמית הנקראת "הגנה מן הצדק".
11,568 מילים (כ-35.5 עמ'), 146 מקורות, 1,209.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100