היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50937
בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.
14,291 מילים (כ-44 עמ'), 40 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 63571
בחינת השפעות ההגירה על המתבגר, דרכים להתמודדות, הצגת גורמי סיכון והגנה במהלך ההגירה.
4,608 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50529
בחינת הקשר בין שינויי השלטון וההתיישבות היהודית באזור זה.
6,988 מילים (כ-21.5 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 21183
סקירת תופעת הגירת היהודים לאחר מלחמת העולם השניה אל מחוץ אירופה, אפשרויות ההגירה, המאבקים ההשתלבות וההצלחות
5,646 מילים (כ-17.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 64854
סקירת תהליכי הגירה במרוקו וממרוקו תוך השוואה בין הגירה פנימית וחיצונית לספריהם של מוחמד שוכרי - "רק לחם" וטאהר בן ג'אלון - " הסגר"
3,358 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67811
סקירת תופעת ההגירה, תיאוריות מתחום הקרימינולוגיה ובחינת הקשר בין הגירה ופשיעה בקרב בני נוער עולים.
26,948 מילים (כ-83 עמ'), 11 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 69491
כיצד השפיעה ההגירה על עולמם החברתי, תרבותי והדתי של המהגרים.
8,971 מילים (כ-27.5 עמ'), 17 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65243
מצוקות וקשיים הנגרמים מתהליך ההגירה וגורמים לניתוק בקרב בני נוער עולים.
3,613 מילים (כ-11 עמ'), 35 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 50536
בדיקת ההתאמה בין 4 הגורמים המובילים להתאבדות לבין גורמי ההגירה.
2,514 מילים (כ-7.5 עמ'), 10 מקורות, 153.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100