היישום אינו מחובר לאינטרנט

התבגרות

עבודה מס' 062116

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דיון בגיל ההתבגרות, אפיוניו ובעיותיו וסקירת מחקרים אחרונים בתחום.

5,588 מילים ,35 מקורות ,2002

תקציר העבודה:

תקופת ההתבגרות רצופה במצבי קונפליקט בין המתבגר לבין סביבתו, שעיקרם בלבול בזהות העצמית, הנובע מהשאיפה לעצמאות ולהשתחררות ממסגרות מכוונות (משפחתיות וממסדיות) מחד גיסא והצורך בתמיכה עד כדי תלות רגשית בעולם המבוגרים מאידך גיסא. במהלך העשורים האחרונים, התרחבו תחומי משבר אלו. מצד אחד התרבו המשאבים הנתונים בידי הצעירים - נגישות לכסף ולמשאבי ידע המגיע דרך אמצעי טכנולוגיה חדישים, ניידות יבשתית ובין יבשתית והתנסויות מיניות מוקדמות ומן הצד השני התרחקה מאוד מהצעירים האפשרות להגיע לעצמאות כלכלית וחברתית, בשל שנות ה"חניכה" הארוכות הנדרשות להתמחות מקצועית, כל זה בתוך הוויה מתערערת והולכת של עולם הערכים של המבוגרים ושל סדרים חברתיים המשתנים בקצב מהיר.
תקופת ההתבגרות הנה תקופה קריטית לגיבושם של ממדי מפתח פסיכולוגיים אשר נוטים להישאר יציבים במהלך החיים הבוגרים. התיאוריה ההתפתחותית של אריקסון (Erikson, 1963) ממצבת את תקופת ההתבגרות כתקופה של גיבוש הזהות.
הקשיים העומדים בפני המתבגר: הקושי להסתגל לשינויים מהירים; הקדמה או איחור בהתפתחות; דחייה חברתית; קשיים בגיבוש הזהות העצמית; קשיים ביחסי מתבגרים-הורים. כאשר המתבגר אינו מצליח לעמוד באתגרים הללו ונתקל בקשיים גדולים, עלולות להיווצר סטיות התנהגותיות: עבריינות נוער; התאבדויות; אנורקסיה ובולימיה; שתיית אלכוהול עישון ושימוש בסמים.
מטרת העבודה, דיון בגיל ההתבגרות, אפיוניו ובעיותיו כמו כן תינתן סקירת מחקרים אחרונים העוסקים בהיבטים שונים של גיל זה.

תוכן ה עניינים:
מבוא
גיל ההתבגרות
גיל ההתבגרות - כשלב התפתחותי
ההיבטים לגיל ההתבגרות
היבט פיזיולוגי
ההיבט החברתי
ההיבט הכלכלי
בגרות נפשית
מתבגרים - תמצית מחקרים אחרונים
אלכוהול ועישון סיגריות בקרב מתבגרים
יחסי מתבגרים והמשפחה
מין והתבגרות
מתבגרים וניסיון התאבדות
דימויי בעיני מתבגרים
מתבגרים עולים (בעיות הגירה)
מתבגרים חריגים או עם בעיות נפשיות
פעילות הפנאי בקרב מתבגרים
אוריינטציות עתיד של מתבגרים
הייעוץ הוירטואלי למתבגרים
מקורות

מקורות:

אגם, ג. (2001). אינטראקציה חברתית, דימוי עצמי ומיומנות חברתית של טרום מתבגרים ומתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה, בהשוואה לבני גילם בעלי התפתחות תקינה, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
אלמון-מילר, נ. (2001). הערכה עצמית וחיפוש עזרה כגורמים מתווכים בקשר שבין אירועי חיים מלחיצים והסתגלות פסיכולוגית של בני נוער, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה.
אריקסון, א. (1974). ילדות וחברה, מרחביה, ספרית פועלים.
בודובסקי, ק. (2001). המרת הון בחינוך תיכוני בקרב בני מהגרים: הון תרבותי והון חברתי של בני נוער עולים מבריה"מ בישראל, עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לסוציולוגיה.
בירנבוים-ביבר, ר. (2001). נכונות הורי מתבגרים להשתתף בתוכנית הכנה לקראת מעבר ילד(ת)ם לשירות הצבאי, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך, המגמה ליעוץ חינוכי.
בן-דוד, ד. (2001). הערכה עצמית וחיפוש עזרה כגורמים מתווכים בהתמודדות עם לחץ, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה.
בר-אל, צ. ונוימאיר, מ. (1992). מפגשים עם הפסיכולוגיה - פסיכולוגיה התפתחותית, אבן יהודה, רכס הוצאה לאור.
בר-אל, צ. ונוימאיר, מ. (1996). מפגשים עם הפסיכולוגיה - פסיכולוגיה חברתית. אבן יהודה, רכס הוצאה לאור.
גלילי ג. (2002). מתבגרים לאחר ניסיון התאבדות, מחקר מעקב בגיל ההתבגרות ובשרות הצבאי. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
גניר, ג. (2002). השפעת שתייה ועישון סיגריות על פציעות כפונקציה של מידת התמיכה החברתית והתפיסה הבית ספרית בקרב בני נוער, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
האוניברסיטה הפתוחה, (1990). מבוא לפסיכולוגיה (חטיבה 8), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק 8, עמ' 272-264.
האוניברסיטה הפתוחה. (1990). מבוא לפסיכולוגיה (חטיבה 10), הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. פרק 10.5.
הולנדר, ע. (2001). דימויי גבריות ותפיסת מחיריה בקרב נערים מתבגרים בישראל, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
הלפרין, נ. (2001). הקשר בין סגנונות ההתקשרות על-פי תיאוריית ה- ATTACHMENT לבין גיבוש זהות אני וקבלת החלטות תעסוקתיות בקרב בני נוער, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה.
המבורגר-בר ואחרים. (1999). מסע הסברה - "הורים, סמים ומה שביניהם", יוזמים ומו"ל הרשות למלחמה בסמים.
וויס, י. (2002). הקשר בין מגדר לזהות תפקיד המין, תפיסת חלוקת התפקידים במשפחה וההזדהות עם ההורים, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך.
זיו, א. (1984). ההתבגרות. הוצאת מסדה.
זיו, א. (1992). הגיל הלא רגיל. תל אביב, פפירוס בית הוצאה באוניברסיטת תל-אביב.
זמיר-מור, ע. (2001). מוכנות לפרידה מהבית ולגיוס בקרב מתבגרים עם ליקויי למידה ומתבגרים רגילים, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך.
כרמלי, ל. (2001). מבנה פעילות הפנאי בקרב מתבגרים, עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, בית-הספר לעבודה סוציאלית.
לב-רן, א. (2002). יחסים רומנטיים בין מתבגרים: משמעותם, טבעם והתפתחותם. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
לויתן, א. (2001). סימפטומים פסיכוסומטיים במתבגרים המעורבים בטיפול באמהותיהם החולות בסרטן, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד.
מוליק, נ. (2001). בין שני עולמות - עבודה קבוצתית עם מתבגרים-עולים חדשים, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים של החינוך, המגמה לייעוץ חינוכי.
מיכל, י. (2001). תהליכי חיפוש ובחירת תגובות והנעה פנימית לבחירת התנהגות חברתית בהקשרים חברתיים שונים בקרב ילדים צעירים ומתבגרים עם ADHD, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך.
נוראני-זבולון, ח. (2002). ייעוץ וירטואלי למתבגרים. עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לחינוך, החוג להיבטים התפתחותיים בחינוך.
ניסים, ר. (2001). תמיכה חברתית ורמת השליטה המטבולית בקרב מתבגרות חולות סוכרת מסוג I, עבודת מ"א, ירושלים: האוניברסיטה העברית, המחלקה לפסיכולוגיה.
סולברג, ש. (1985). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר - מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית. ירושלים, הוצאת ספרים ע"ש י. ל מאגנס, האוניברסיטה העברית.
סמילנסקי, מ. (1989). אתגר ההתבגרות - יחסים בין המינים - כרכים ב'ו-ג'. רמת אביב, הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב.
קוזיול, ע. (2002). יחסי אמהות-מתבגרים בראיה של העברה בין-דורית, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן.
שוורץ-סתו, א. (2001). דיכאון בתר-פסיכוטי אצל מתבגרים סכיזופרנים. עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
שויער, ש. (2001). אוטונומיה מעובדת ואוטונומיה מוענקת: שני קורלטים של אוריינטציית עתיד של מתבגרים, עבודת מ"א, חיפה: אוניברסיטת חיפה, החוג לחינוך.
שטרנברג, ש. (2001). תפיסות שליליות בית ספריות, תמיכת הורים ודפוסי שתייה בעייתית של אלכוהול, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה.
שני-חמי, נ. (2001). השפעת אוריינטצית תפקידי המין על שיפוטים וייחוסים חברתיים ועל אידיאולוגיית ג'נדר בגיל ההתבגרות המאוחר ובבגרות המוקדמת, עבודת מ"א, תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה.
שרפשטיין-פרידמן, ש. (2001). בעיות שיום במתבגרים עם ליקויי קריאה: שימוש בפרדיגמת TIP OF THE TONGUE, עבודת מ"א, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה.
Erikson, E.H. (1963). Childhood and society, New York: Norton.

תגים:

זהות · עצמית · קונפליקט · בשלות · מינית · מתבגרים · אלכוהול · סיגריות · מתבגרים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התבגרות", סמינריון אודות "התבגרות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.