היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגירה בגיל ההתבגרות - קשיים ודרכי התמודדות

עבודה מס' 050937

מחיר: 337.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת קליטתם של קבוצת המתבגרים מקרב העולים מרוסיה.

14,291 מילים ,40 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הגירה היא תופעה אוניברסלית שקיימת כבר שנים רבות, אולם הולכת ומתגברת במאה ה- 20 בשל ההתפתחות הטכנולוגית הרבה המאפשרת ניידות גדולה ופשוטה יותר והפיכתו של העולם ל"כפר גלובלי" בזכות ההתקדמות של אמצעי התקשורת בכל העולם.
ההגירה יוצרת מפגשים בין תרבויות וחברות שונות זו מזו ובאופן טבעי משפיעה הן על קבוצת המהגרים והן על החברה הקולטת.
סוציולוגיה היא מדע העוסק בחקר החברה. ההגירה, כאמור, מביאה עמה מסורות, תרבות, נורמות וערכים אשר משנים ומשפיעים על מבנה וערכי החברה אליה מופנית ההגירה ולכן יש בה עניין סוציולוגי רב.
מדינת ישראל, אשר הוקמה למעשה מחברת מהגרים, היא מקרה מעניין למחקרים סוציולוגיים בתחום ההגירה.
העלייה של שנות התשעים מחבר העמים היא אולי העליה האחרונה גדולת המימדים למדינת ישראל.
עלייה זו מעניינת מבחינה סוציולוגית בשל כמה מאפיינים שחלקם לא היו קיימים בעליות קודמות:
ראשית, החברה הישראלית של שנות התשעים היא חברה שונה מאוד מהחברה הישראלית שקלטה עליות קודמות. ניתן לומר שהחברה הישראלית היום ובשנות התשעים היא פחות ערכית וקולקטיביסטית ויותר אינדיבידואליסטית, דבר בעל השפעה רבה על קליטת העליה בשנות התשעים.
שנית, מדובר בעלייה מאוד גדולה שהגיעה לארץ תוך פרק זמן קצר מאוד ומסיבות אלה, בין היתר, היתה ותהיה בעלת השפעה גדולה מאוד על החברה הישראלית.
שלישית, העלייה הרוסית, בעיקרה, לא היתה עלייה אידאולוגית ומרבית העולים חסרי ידע ותרבות יהודית.

סברתי כי בחינת קליטתם של קבוצת גיל המתבגרים מעניינת במיוחד, בשל היותם מצויים עוד טרם העלייה בתהליך מורכב של גיבוש זהותם העצמית. זוהי קבוצה שעקב ההגירה, נאלצת להתמודד עם שני תהליכים - ההתבגרות וההגירה - החופפים בחלקם (נפרדות וגיבוש זהות חדשה).

תוכן העניינים:
הקדמה
1. רקע תיאורטי
1.1 הגירה
1.2 גיל ההתבגרות
1.3 הגירה בתקופת ההתבגרות
2. מאפיינים מקומיים להגירה
2.1 הגירה לישראל ("עלייה")
2.2 דפוסי קליטה בארץ
2.3 מאפייני העולים ותכונותיהם
3. קשיי הקליטה של מתבגרים עולים בשנות התשעים
3.1 מפגש בין תרבויות
3.2 התא המשפחתי
3.3 מערכת החינוך
4. דרכי התמודדות תוך יישום ממתאים מחקריים
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אגמון, ש. (1990). תגובות פסיכולוגיות להגירה ועליה אצל ילדים והוריהם. מתוך פרבר, י (עורכת). ילדים עולים: מעברים והסתגלות בבית הספר. (עמ' 14-6). ירושלים: משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, השרות הפסיכולוגי הייעוצי.
אטקינסון, ל, אטקינסון,צ., סמית., בם. (1994). מבוא לפסיכולוגיה. ת"א: הוצאת ספרים "לדורי".
איזיקוביץ, ר., אדם, ו. (1982). מודל החסך והשוני התרבותי וכיצד סטודנטים לחינוך תופסים אותו. עיונים בחינוך, 35, עמ' 65-76
איזיקוביץ, ר., באק, ר. (1991). מודלים המנחים את חינוכם של ילדי עולים בישראל. עיונים בחינוך, 55/56, 50-33.
איזיקוביץ, ר. (1996). "זה מה שאנחנו צריכים מבית הספר", נוער עולה מחבר העמים על התנסותו החינוכית בישראל. בתוך י, קשתי, ר, איזקוביץ (עורכים), הפנים המשתקפות במראה: תרבויות ישראל בשנות ה - 90 (עמ' 94-69). תל אבית: רמות.
איזנשטט, ש.נ. (1966). חינוך ונוער: עיונים סוציולוגים. ירושלים: ביה"ס לחינוך.
אמיר, י. (1997). המפגש האתני והשלכותיו על עמדות ויחסים בין עדתיים. סיכומים והערכות מחודשות. מגמות, כ"ג.
בן רפאל, א. (1985). עדתיות - תאוריה ומיתוס. מגמות, כ"ט (2), 205-190.
בר-אב, ת. (1997). יחסים - מסע שלא נגמר. ת"א: רז הוצאה לאור.
הורוביץ, ת., פרנקל, ח. (1976). הסתגלותם של ילדי העולים לבית הספר בישראל. מכון סאלד.
הורוביץ, ת. (1987). האדם הסובייטי בחברה פתוחה. בתוך ר, טייטלבאור, ח, צוויג (עורכות). עליה וקליטת יהודי ברה"מ (עמ' 19-7). ירושלים: מכון הנרייטה סאלד.
הורוביץ, ת. (1991). מודעות בלא לגטמצייה, תגובות מערכת החינוך בישראל להבדלים בין תרבותיים. עיונים בחינוך, 55/56, 18-9.
הורוביץ, ת., מירסקי, י., ברש, מ. (1995). סקר נוער עולה בכרמיאל. ירושלים: ג'וינט, מכון ברוקודייל.
הורוביץ, ת. (1998). ילדים ונוער עולה במערכת החינוך, הטמעה חד לשונית, חד כיוונית וסטריוטיפית.
מתוך מ, סקרון, א, לשם (עורכים). דיוקנה של עליה, תהליכי קליטתם של עולי ברה"מ לשעבר 1995-1990. (עמ' 408-368). י"ל, מאגנס: האוניברסיטה העברית ירושלים.
הנדלס, ש., בר צורי, ר., הלר, ד. (1995). קליטת ילדי עולים ממדינות חבר העמים לשעבר בבתי ספר של רשת עמל. ת"א: המכון למחקר כלכלי וחברתי של הסתדרות העובדים הכללית.
הררי, ז. (1996). עמדותיהם של תלמידים ותיקים על העלייה והעולים (מחבר העמים) במערכת החינוך. אוניברסיטת בן גוריון.
זיידפונדן, ס. (1998). עמדותיהם של תלמידים עולים חדשים מברה"מ לשעבר כלפי ביה"ס, החברה ובני גילם הישראלים. אוניברסיטת ת"א.
זיו, א. (1984). התבגרות. גבעתיים: הוצאת מסדה בע"מ.
זילברמן, ס. (1990). הערות להערכות לקליטת ילדי עולים בבתי הספר. בתוך י, פרבר (עורכת). ילדים עולים, מעברים והסתגלויות בביה"ס (עמ' 38-15). משרד החינוך והתרבות.
טטר, מ., כפיר, ד., סבר, ר., אדלר, ח., רגב, ח. (1994). חקר סוגיות נבחרות בתחום קליטת תלמידים עולים בבתי ספר יסודיים ובבתי ספר על יסודיים בישראל. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המכון לחקר הטיפוח בחינוך.
לשם, א., סיקרון, מ. (1998). דיוקנה של עלייה, תהליכי קליטתם של עולי ברה"מ לשעבר 1995-1990. י"ל. מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים.
מושקוביץ, י. (1992). מספר העולים בכיתה, תפיסת העולים את בית הספר והמוטיבציה להיקלט, כגורמים מעורבים בתחושות בדידות חברתית ובידוד חברתי פיזי של עולים מתבגרים מברה"מ. ירושלים: האוניברסיטה העברית.
מירסקי, י. (1991). גיל ההתבגרות, עלייה ותהליכים תלוי תרבות בקרב מתבגרים עולים מברה"מ. מכון פאלק לחקר בריאות הנפש ומדעי ההתנהגות, ג'וינט ישראל.
מירסקי, י., פראוור, ל. (1992). לעלות כמתבגר להתבגר כעולה, נוער עולה מברה"מ לשעבר בישראל. ירושלים: מכון ואן ליר.
מירסקי, י. (1998). הייבטים פסיכולוגים בעלייה ובקליטה של עולי ברה"מ. מתוך א, לשם מ. סקרון (עורכים), דיוקנה של עליה, תהליכי קליטתם של עולי ברה"מ לשעבר 1995-1990 (עמ' 367-334). י"ל. מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים.
מליק, ג. (1993). "עליה וקוץ בה", קליטת תלמידים עולים בבתי ספר תיכון, שמעטים בו העולים, חקר מקרה. אוניברסיטת ת"א.
נאמן, ר. (1990). היבטים קיומיים של תרבות עדתית: מחקר אנתרופולוגי של אגודת יוצאי רומניה. אוניברסיטת תל אביב.
סמילנסקי, מ. (1989). יחסי מתבגרים הורים. רמת אביב: הוצאת רמות.
צבר, בן-יהושוע, נ., רסניק, ג., שהם, ע., שפירא, ר. (1997). מפגש בין עולים לוותיקים: האמנם כך? לקחים ממציאות ביה"ס. בטחון סוציאלי, 50, 104-85.
רהט, ר. (1983). עליה וקליטה. מתוך דפוסי חברה בישראל, מגמות ליכוד ופירוד (עמ' 75-1). ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.
רובינס, ז. (1995). הסתגלותם של תלמידים עולים מברה"מ (לשעבר) למערכת החינוך בישראל. אוניברסיטת בן גוריון.
רז, נ. (1978). עמדותיהם של תלמידים עולים חדשים בכיתות ח' ובכיתות י"א כביטוי לשאיפות הסתגלות לחברה הישראלית הקולטת. אוניברסיטת ת"א.
Baptiste, D.A. (1990). The Treatment of Adolescents and Their Families in Cultural Transition. in Contemporary Family Therapy An International Journal. 12(1), 3-22.
Brink Saunders. (1977). Aspects of Transcultural Psychiatry. In British Journal of Psychiatry. 130, 35-52.
Grinberg, L. Grinberg, R. (1989). Psychoanalytic Perspectives on Migration and Exile. Yale Univ. press. New Haven London.
Kirkland, J.R. (1984). Modernization of family values and norms among Armenians in Sydney. Journal of Comparative Family Studies, 15 (3), 355-372.
Larson, R.W. (1990). The solitary side of life: An examination of the time people spend alone from childhood to old age. Developmental - Review, 10 (2), 155-183.
Mirsky, J., Kaushinsky, F. (1989). Migration and Growth: Separation Individuation Processes in Immigrant Students in Israel. In Adolescence, 24 (95), 725-740.
Rosenthal, D.A. (1984). Intergenerational Conflict and Culture: A Study of Immigrant and non Immigrant Adolescents and Their Parents. Genetic Psychology - Monographs, 109 (1), 53-75.
Seltzer, V.C. (1982). Adolescent Social Development: Dynamic Functional Interaction. Lexington Books. Toronto.

תגים:

התבגרות · זהות · ניידות · מהגרים · סוציאליזציה · עלייה · קליטה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגירה בגיל ההתבגרות - קשיים ודרכי התמודדות", סמינריון אודות "הגירה בגיל ההתבגרות - קשיים ודרכי התמודדות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.