היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69086
בחינת ייצוג ועיצוב המציאות בעבודתו ודיון בסרט "יותר מאלף מילים".
5,301 מילים (כ-16.5 עמ'), 18 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 31657
הכנסת מערכת שכר עידוד תוך סקירת התאוריות מול המציאות בארגון והמלצות אופרטיביות.
14,025 מילים (כ-43 עמ'), 6 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69834
סקירת חייו ופעילותו.
3,717 מילים (כ-11.5 עמ'), 32 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66902
המציאות החברתית-מגדרית החדשה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, דרך מאמרה של לין פריים: Gretchen, Girl, arconne ?Weimar Science & Popular Calture in Search of the Ideal Woman
1,131 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 66598
ניתוח שש כתבות עיתונאיות.
2,902 מילים (כ-9 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 31413
הגדרות בית הספר, גישות תאוריות ומודלים של ביה"ס הקהילתי, ההשפעה ההדדית של ההורים, סיכום והערכה.
5,333 מילים (כ-16.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68181
תיאטרון בובות למבוגרים כסאטירה חריפה למציאות הפוליטית חברתית. שימוש בתבניות של תיאטרון בובות להעברת מסר בוטה ואגרסיבי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68521
דיון ב-3 סרטי מדע בדיוני וביכולת שלהם לשקף את המציאות העכשווית, את אמונותיה, חלומותיה ופחדיה של האנושות כיום, דרך הצגת הבדיוני העתידי.
2,324 מילים (כ-7 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68516
התפתחות ילדים במשפחות הומו-לסביות
3,392 מילים (כ-10.5 עמ'), 15 מקורות, 277.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100