היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 41
עבודה מס' 65411
בחינת מעמדם הבינלאומי של גבולות מדינת ישראל מתוך הקונטקסט של הגורמים המשפיעים על קביעת גבולותיה של מדינת ישראל.
12,150 מילים (כ-37.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64328
ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית של שוק הדלק הבינלאומי, שאליו חברת דלק שואפת לחדור.
5,491 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50292
רקע, הגדרת המוצר, השוק, והשיווק הבינלאומי.
4,052 מילים (כ-12.5 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67045
זכויות אדם כפי שהתפתחו במהלך השנים במשפט הבינלאומי ובאמנות השונות.
3,972 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 62302
תיאור מודל הגרביטציה במסחר הבינלאומי תוך הבאת דוגמאות.
4,654 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68191
התפתחותה של תופעת הטרור הבינלאומי בדגש על "בוגרי אפגניסטן" וארגון "אל-קעידה ובן לאדן" בפרט והשפעתם על קבוצות הטרור הבינלאומיות.
8,610 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21465
הצגת תהליך קביעת הגבול הבינלאומי משנות העשרים ועד מלחמת הקוממיות.
2,854 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 66876
האם "נוהל שכן" - לימים "נוהל אזהרה מוקדמת" - לגיטימי לאור המשפט הבינלאומי והחוקתי?
3,884 מילים (כ-12 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 64703
השפעת התרבות הארגונית והבדלי התרבויות על הכניסה לשוק הבינלאומי.
3,985 מילים (כ-12.5 עמ'), 24 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 41