היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 34
עבודה מס' 67233
בחינת ההשערה כי הרמטכ"ל דן חלוץ פעל במלחמת לבנון השנייה שלא ע"פ המחשבה הצבאית התיאורטית.
3,925 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 23080
העבודה טוענת, על סמך תיאוריות בנושא ההגירה, כי שההבדל העיקרי הוא במניעים הלאומיים-אידיאולוגיים של המתיישבים.
7,366 מילים (כ-22.5 עמ'), 34 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 69902
ניתוח ואמידת מצבה הפיננסי והעסקי של חברת מלונות דן בע"מ, תוך השוואה לחברה המתחרה בענף, חברת ישרוטל בע"מ, ותוך התייחסות למאפיינים ומגמות בענף.
13,142 מילים (כ-40.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68628
ניתוח פיננסי והערכת שווי חברה של רשת מלונות דן בהשוואה לרשת מלונות ישרוטל.
14,393 מילים (כ-44.5 עמ'), 11 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69362
ניתוח דוחות פיננסיים של חברת מלונות דן, תוך השוואת ביצועיה הכלכלים של החברה ביחס לביצועים של רשת מלונות ישרוטל. כמו כן, בעבודה בוצעה הערכת שווי של החברה בשיטת היוון תזרימי המזומנים החופשיים DCF.
8,227 מילים (כ-25.5 עמ'), 10 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 20713
פועלה של תנועת החלוץ, התארגנותה, האידיאולוגיה שהניעה אותה, מאמצי העליה והפעילות בשנות המלחמה, הפילוג ולאחריו.
3,130 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 67354
ניתוח פיננסי של קבוצת "דן בע"מ" בפרט וענף המלונאות בישראל.
5,671 מילים (כ-17.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 69788
בחינת המדדים הפיננסיים של הרשת תוך התייחסות לתחום בו היא פועלת, בעלי הענין מולם היא פועלת ומתן ואומדן להערכת השווי של החברה.
2,920 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70248
סקירת החברה, ניתוח הדוחות והשוואה לישרוטל.
11,106 מילים (כ-34 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 34