היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67933
הניתוח כולל השוואות בין רבעונים ושנתיים וכמו כן ניתוחי יחסים פיננסיים.
13,292 מילים (כ-41 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67765
ניתוח עסקי וניתוח דוחות כספיים של חברת קסטרו מודל בע"מ תוך הכרת ענף האופנה, הסיכונים העסקיים להם החברה חשופה והשוואה לאחת החברות המתחרות הפועלות בענף.
10,393 מילים (כ-32 עמ'), 10 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 67938
תיאור התפתחות מוסד מיקרו האשראי וכיצד הוא מצליח לפתור עבור מוסדות מלווים את בעיית החזר ההלוואות, תוך שימוש בהון חברתי.
3,903 מילים (כ-12 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66125
בחינת היבטים שונים של ההטיה והשפעתה על היקף מסחר ותשואות של משקיעים
11,377 מילים (כ-35 עמ'), 10 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69925
ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי.
11,914 מילים (כ-36.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 69161
ניתוח מצבה הפיננסי של חברת "ישרוטל בע"מ" תוך התייחסות והשוואה לחברת "מלונות דן בע"מ".
12,494 מילים (כ-38.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70248
סקירת החברה, ניתוח הדוחות והשוואה לישרוטל.
11,106 מילים (כ-34 עמ'), 7 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61744
סקירת ענף נמזון וניתוח חברת אוסם.
7,584 מילים (כ-23.5 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70160
בדיקת היחסים הפיננסים הבולטים על רמת מחירי המניות במדד ת"א 100 בין השנים 2010-2012.
6,804 מילים (כ-21 עמ'), 11 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100