היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62162
כיצד חסרונה של חוקה פורמלית גורמת להתגברות מעשי אי ציות בחברה הישראלית.
2,863 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 69222
סקירה תמציתית של הנושא.
1,366 מילים (כ-4 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65850
מדוע פגעה המדינה בזכות לבחור ולהיבחר, למרות היעדר הוראת חוק מפורשת העולה בקנה אחד עם שלטון החוק, בע"ב 1/65 ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית?
2,604 מילים (כ-8 עמ'), 9 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64102
בדיקת תחושת העובדים של היעדר סמכויות ושיתוף בקבלת החלטות.
8,214 מילים (כ-25.5 עמ'), 57 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 70260
בחינת ההתמודדות המשפטית עם היעדר חובת אמון בנקאית סטטוטורית באמצעות קיומה של חובה זו כחובה פסיקתית במשפט בישראל.
9,211 מילים (כ-28.5 עמ'), 30 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60880
ניתוח מצב איכות הסביבה והתיירות בערב הסעודית בתקופה שלפני אג'נדה 21, האמנה הסביבתית שנחתמה בריו ב-1992, ובתקופה העוקבת לאמנה. דגש על היעדר פיתוח בר-קיימא מצדה של ממלכת המדבר.
4,252 מילים (כ-13 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68834
התמקדות בארבע מגמות: תפקודה של התקשורת הישראלית בצל העימות; חוסר סובלנות תרבותית ודמוקרטית; היעדר אופוזיציה; ופוליטיזציה גוברת של הצבא.
10,947 מילים (כ-33.5 עמ'), 23 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61550
השוואה בין תנועת כ"ך לתנועת הנפ"ד בגרמניה.
5,318 מילים (כ-16.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61684
היחס לגרמניה כתחילת הנטישה של הגישה הבדלנית האמריקאית.
3,214 מילים (כ-10 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100