היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62323
סקירת הנוהג הנורמטיבי הקיים, הנוהג ההסכמי ודעת בתי המשפט בנושא אפליית נשים ופרישה מסיבות גיל.
4,894 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62575
13,160 מילים (כ-40.5 עמ'), 71 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 62179
על הקשר שבין איסוף מידע להווצרות סטריאוטיפים.
5,364 מילים (כ-16.5 עמ'), 38 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61163
הקשיים באבחון ובקביעת השכיחות של ADHD בגיל הינקות ובגיל הרך והאפיונים החברתיים והקוגניטיביים הייחודיים לגיל ולמגדר.
7,557 מילים (כ-23.5 עמ'), 40 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 61266
ניתוח סטריאוטיפים המעוברים בעקיפין דרך קלטות ווידאו חינוכיות לגיל הרך תוך סקירת המושגים בתחום החינוך לגיל הרך ותיאוריות הנוגעות לג'נדר ולתפקידים בין המינים.
12,698 מילים (כ-39 עמ'), 17 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65075
מה חוזק ההשפעה של התקשורת בגיל הרך על פחדים בגיל ההתבגרות.
7,159 מילים (כ-22 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 33181
"הלמידה הלא- פורמלית" מול הלמידה בגן הילדים; המחנך כמתווך, עבודתם העצאית של ילדים בגיל הרך.
9,333 מילים (כ-28.5 עמ'), 6 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 50823
רקע תיאורטי וכן תכנית לימוד המטפחת מיומנויות אורייניות בגיל הרך.
11,524 מילים (כ-35.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 66545
החשיבות במניעת התוקפנות מגיל צעיר.
5,077 מילים (כ-15.5 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100