היישום אינו מחובר לאינטרנט

השוואה בין ילדים בגיל הילדות לעומת גיל ההתבגרות באסטרטגיית איסוף מידע על אחרים

עבודה מס' 062179

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: על הקשר שבין איסוף מידע להווצרות סטריאוטיפים.

5,364 מילים ,38 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
איסוף מידע
כללי
תיאוריית האפיסטמולוגיה הנאיבית
תיאורית האישיות הסמויה ((IPT
סקירת תיאוריות
עיבוד מידע
פיאז'ה
התפתחות קוגניטיבית של הילד
תקופת הילדות
תקופת ההתבגרות
סטריאוטיפים והטיות
סיכום
דרכים לשינוי תפיסת הילד באיסוף מידע על אחרים
ביבליוגרפיה


מבוא:
איסוף מידע הוא השלב הראשוני בגיבוש עמדה שהיא למעשה הערכה על אדם אותו אנו רואים
בפעם הראשונה.איסוף מידע שלא כראוי עלול לגרור אחריו יצירת סטריאוטיפים.
אם נבין ונלמד כיצד ילדינו אוספים מידע על אחרים נוכל לנסות ולשנות גישה זו וכך נוכל למנוע
תפיסה סטריאוטיפית, לכן עבודה זו עוסקת באסטרטגיות בהן ילדים אוספים מידע על אחרים.

דוגמא הממחישה את הצורך בשינוי גישת הילדים באיסוף מידע על אחרים ניכרת בידיעה על בית
ספר בדרום הארץ בו התגלה כי ישנה אפליה ברורה כנגד הילדים האתיופים הלומדים בבית ספר זה.
תוך כדי ראיון עם שתי ילדות קטנות מבית הספר הן טענו שהן לא אוהבות את האתיופים בגלל צבע
עורם.
כמו כן, התגלה שהילדים האתיופים יוצאים להפסקות בשעות שונות משאר הילדים.
גילוי זה צריך לעורר את מערכת החינוך שכן יש לטפל בבעיה בדחיפות טרם תחריף לממדים חסרי
תקדים.

בראשית העבודה אציג את נושא איסוף המידע שכן זהו השלב ראשון של תהליך שסופו השפעה של
החברה על רכישה ושינוי של סטריאוטיפים.
בהמשך אציג תיאוריות פסיכולוגיות המדגישות את ההיבט הקוגניטיבי של ההתפתחות וביניהן
תיאוריית עיבוד המידע והתיאוריה של פיאז'ה.
לאחר סקירת התיאוריות אציג את המתרחש מבחינה קוגניטיבית בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות.
בהמשך יוצג נושא סטריאוטיפים והטיות שכן זוהי התוצאה השלילית של איסוף מידע לא יעיל.
בסוף העבודה אתייחס לקשר שבין דרך איסוף מידע לבין גיל הילד, תוך ניסיון להציג דרכים לשינוי
תפיסה בדרך איסוף מידע על אחרים של הילדים בגילאים השונים.

מקורות:

בן נחום, ז'. (1997). איסוף מידע, השוואה חברתית ודיוק בהערכה. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
סרוף,א'., קופר,ר'., ודהארט,ג. (1998). התפתחות הילד טבעה ומהלכה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה
גינוסר, צ'. (1979). השפעתה של אינפורמציה לא דיאגנוסטית אודות המקרה הבודד על מידת השימוש באינפורמציה על שיעורים בסיסיים. עבודת גמר לתואר מ"א, האוניברסיטה העברית בירושלים.
שורצולד, י'. (1999). עמדות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
ליברמן, נ'. (1996). קוגניציה חברתית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
Adorno, T.W., Frenkel-Brunswick, E., Levonson, D.J., Sanford, R.N. (1950). The authoritarian personality. New York: Harper.
Allport, G.W. (1954). The nature of prejudice. Reading, Mass: Addision-Wesley.
Asch, S. (1946). . Journal of Abnormal and social psychology, 41, 258-290.
Broughton, J. (1978). Development of concepts of self, mind, reality and knowledge. New Directions for child development, 1, 75-100.
Bruner, J. S., and Tagiuri, R. (1954), The perception of people. In: G. Lindzey (Ed.), handbook of social psychology (vol. 2). Cambridge, Mass: Addison Wesley
Case, R. (1985). Intellectual development: Birth of adulthood. New York: Academic press. Chapter 5,11,13.
Chapman, L.J., Chapman, J.P. (1967). Genesis of popular but erroneous diagnostic observations. Journal of abnormal psychology, 72, 192-204.
Cox, M. V., (1991). The child's point of view (2nd Ed). N.Y: Harvester Wheatsheaf.
Flavell, J. H., Miller, P.H., and Miller, S.A. (1993). Cognitive development (3rd ed.). englewood Cliffs, NJ: Prentice-hall. Chapter 9,11,13.
Hamilton, D. L., Gifford, R. K. (1976). Illusory correlation in interpersonal perception: A cognitive basis of stereotypic judgments. Journal of experimental social psychology, 12, 392-407.
Hartup, W. (1992). Peer relations in early and middle childhood. In V. B. VanHasseit and M. Hersen (Eds.), Handbook of social development: A lifespan perspective. N.Y: Plenum Press.
Hays, W. L. (1958). An approach to the study of trait implication and trait similarity, In: R. Tagiuri and L. Petrullo (Eds.), Person perception and interpersonal perception. Stanford: Stanford University press.
Heilman, M. E. (1980). The impact of situational factors on personnel decisions concerning women :Varying the sex composition of the applicant pool. Organizational Behavior and human performance, 26, 386-395.
Kahneman, D., and Tversky, A. On the psychology of prediction. Psychological Review, 1973, 80, 237-251.
Kail, R. (1991). Development of processing speed in childhood and adolescence. In W. Reese (Ed.), Advances in child development and behavior. San Diego: Academic Press.
Keating, D. P. (1990). Adolescent thinking. In S.S Feldman G.R. Elliott, At the threshold: the developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard university press.
Kohlberg, L. (1958). The development of modes of moral thinking and choice in the years 10 to 16. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago.
Kruglanski, A. W. (1989). Lay Epistemic and human knowledge: cognitive and motivatiobal bases. N.Y.: Plenum.
Kruglanski, A. W. (1990). Lay Epistemic theory in social cognitive psychology. Psychological inquiry, 1, 181-197.
McArthur, L. Z., and Baron, R. M. (1983). Toward an ecological theory of social perception. Psychological review, 90, 215-238.
Piaget, J. (1932/1965). The moral judgment of the child. New York: Free press.
Piaget, J., and Inhelder, B. (1956). The child's conception of space. London: Routledge and Paul..
Sears, D.O., Kinder, D.R. (1985). Whites' opposition to busing: on conceptualizing and operationalizing group conflict. Journal of personality and social psychology, 48, 1141-1147.
Selman, R. (1980). The growth of interpersonal understanding. N.Y: Academic press.
Sherif, M. (1966). Group conflict and co-operation: their social psychology. London: Routledge and Kegan Paul.
Siegler, R. S. (1986). Children's thinking (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Siegler, R. S. (1978).The origins of scientific reasoning. Children's thinking: what develops? Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Slovic, p., Lichtenstein, S., and Fischhoff, B. Behavioral decision theory. Annual review of psychology, 1977, 28, 1-39
Singer, D.G., and Revenson, T.A.(1979) A Piaget Primer How a child thinks. New York: International Universities Press.
Trope, Y., and Bassok, M. (1983), Information gathering strategies in hypothesis testing. Journal of experimental social psychology, 19, 560-576.
Vonk, R. (1993), Individual differences and common dimensions in Implicit personality theory. British Journal of social psychology, 32, 209-226.
Wason, P.C. (1966), Reasoning, in B.M.Foss (ed.), New Horizons in psychology. Harmondsworth, Pengiun.
Waters, E., and Sroufe, L.A. (1983). A developmental perspective on competence. Developmental Review, 3, 79-97.

תגים:

אפלייה · הטייה · שיפוט · הערכה · עיבוד · מידע · פיאז'ה · דעה · קדומה · עמדות · סטריאוטיפים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השוואה בין ילדים בגיל הילדות לעומת גיל ההתבגרות באסטרטגיית איסוף מידע על אחרים", סמינריון אודות "השוואה בין ילדים בגיל הילדות לעומת גיל ההתבגרות באסטרטגיית איסוף מידע על אחרים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.