היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 86
עבודה מס' 68932
דיון בבעיות שעומדות בנושא תוך התייחסות לדעות מלומדים ופסקי דין.
10,120 מילים (כ-31 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 65768
סקירת פיתוח התיירות בעכו בכלל ובעכו העתיקה בפרט, ובדיקה של דעות התושבים לגבי ההתפתחות.
4,771 מילים (כ-14.5 עמ'), 18 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60542
סיכום הנקודות החשובות אותן מעלה סארטר כתשובה לביקורת על האקזיסטנציאליזם והבעת דעה אישית בנוגע לכך.
2,394 מילים (כ-7.5 עמ'), 1 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 60492
סיכום הדעות השונות הנוגעות לתהליך הברירה הטבעית, כהתייחסות לשאלת קיומה של הביולוגיה כמדע עצמאי.
3,136 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 61042
בחינת תהליך קבלת ההחלטות על רקע חילוקי הדעות בין הגורמים הצבאיים והגורמים המדיניים.
8,002 מילים (כ-24.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61285
הצגת מגוון דעות המתייחסות לגורמי שקיעתה ומשברה של התנועה הקיבוצית ודיון במשמעותן של ההצעות לשינוי.
11,762 מילים (כ-36 עמ'), 43 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 64308
מבטם של הוותיקים על העולים מבחינת דעות קדומות, סטריאוטיפים והתיאוריות הקשורות בכך.
3,441 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61530
הסבר התופעה באמצעות תיאוריית הקונפליקט הממשי ותיאוריית האיום והצגת מחקר קצר שנעשה בנושא.
1,073 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 61344
דיון בריבוד החברתי תוך התמקדות בגורמי הריבוד, התפתחותו והבהרת המושגים סטריאוטיפים, עמדות, דעות קדומות ואיום והקשרם לעימות הבין עדתי.
8,568 מילים (כ-26.5 עמ'), 41 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 86