היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת התמורות החומריות על דעותיהם הפוליטיות של ערביי ישראל

עבודה מס' 010262

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מצבם הכלכלי של ערביי ישראל, נטיותיהם הפוליטיות וחיזוריהן של המפלגות הגדולות.

4,532 מילים ,11 מקורות

תקציר העבודה:

ראשי פרקים:
1. מבוא והצגת הנושא.
2. מצבם הכלכלי של ערביי ישראל.
3. נטיות פוליטיות בקרב ערביי ישראל
4. "חיזוריהם" של המפלגות הגדולות אחר הבוחר הערב
5. סיכום-האם ניתן לאמר כי התמורות החומריות משפיעות על מצבו של הבוחר
הערבי בא"י
6. ביבליוגרפיה

מבוא והצגת הנושא
מאז קום המדינה הצביעו ערביי ישראל באחת עשרה מערכות בחירות. במהלך התקופה שינה ציבור מצביעים זה לא רק את מבנהו וזהותו הדמוגרפיים, אלא היה נתון גם לשינויים דרסטיים בנסיבות החיצוניות והפנימיות של כל מעגלי חייו הפוליטיים, הכלכליים, הגאוגרפיים והחברתיים. מלחמות ישראל עם מדינות ערב, ביטול הממשל הצבאי, היציאה מן הכפר לעבודה בעיר, הרחבת ההשכלה, המגע עם תושבי השטחים, התחזקות תחושת השייכות הלאומית ועוד, כל אלה חלו בתוך משטר דמוקרטי קואליציוני ובקרב אוכלוסיית רוב יהודית בעלות ערות פוליטית גבוהה. שינויים תדירים אלה, השפיעו על שיקולי ההצבעה של האזרח הערבי והדרוזי בישראל, שניתן לחלקם לארבע קבוצות עיקריות:
א.שיקולים אידאולוגיים.
ב.שיקולים פרקטיים.
ג.הרצון להשפיע על המבנה הפוליטי בישראל.
ד.המחוייבות החמולתית והעדתית .
שיקולים אלה נלקחו בחשבון על ידי הבוחר הערבי, בכל פעם שהיה עליו לבחור. אולם משקלם השתנה בתקופות שונות, ועל פי קבוצות ההשתייכות והרכבן. כמובן שלא ניתן לזהות בוודאות עובדתית מה הם שיקולי ההצבעה של הבוחר הערבי. אלא על בסיס של מחקר שדה כולל, ואף כאן אנו צפויים לאבחון מוטעה בגלל האפשרות שהנשאלים לא יחשפו את מניעיהם האמיתיים. לכן, הדרך שנבחרה לזיהוי קבוצות שיקולים אלו היא, על ידי ניתוח תוכן הפניות התעמולתיות של הגורמים הפוליטיים השונים אל הבוחר הערבי, כפי שהוא מתייחס לכל אחת מקבוצות שיקולים אלה.
מטרת העבודה היא לענות על שתי שאלות:
1.האם שינויים בפועל במצב הכלכלי של ערביי ישראל כפי, שהתבטא בשנים האחרונות, הוא גורם בהצבעה לכנסת.
2.האם ציפיות לשינוי מצב כלכלי גם הם באות בחשבון בקביעת השיקולים להצבעה.
את השפעת המצב הכלכלי על הצבעות הערבים (1 דלעיל) ניתן לאמוד רק על פי סקרים שיופצו בקרב המצביעים עצמם; זאת מהסיבה כי לא ניתן לנטרל השפעות אחרות מההצבעה כגון: מצב ביטחוני או חברתי.לפי מיטב ידיעתי לא נערך סקר כזה,ולכן ניתן לתקוף את הבעיה ע"י בדיקת השינויים במצבו הכלכלי לאורך שנים מול הצבעותיו; ואילו את הציפיות לשינוי (2 דלעיל) ניתן לבדוק ע"י השינויים במדיניות הכלכלית-חומרית של המפלגות כלפי הערבים מול הצבעותיהם למטיבים עימם.

מקורות:

אפרת מ. הפליטים הפלאשתינים מחקר חברתי וכלכלי, חיבור לתואר שני, אוניברסיטת תל-אביב, 1976.
דיסקין אברהם בחירות ובוחרים בישראל,תל-אביב,1988.
הררי חיים, ערביי א"י במיספרים,יולי 1982.
כהן אברהם ערביי ישראל,הבטים כלכליים, המכון ללימודים ערביים שליד גבעת חביבה,אפריל 1984.
כהן רענן,הצבעת הערבים, עבודת מ.א. אוניברסיטת תל אביב, 1984.
לנדאו י, הערבים בישראל-עיונים פוליטיים הוצאת מערכות 1971.
עטאללה מנצור,ערבים בישראל, ירושלים 1978.
זאב וילנאי,המיעוטים בישראל , תל אביב, תשכ"ב.
פלד ח. הדרוזים בישראל ,חיפה 1986.
קרייזמן ב. המיעוט הערבי בישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד,1976.
תיעוש הכפר הערבי בישראל ,רבעון לכלכלה 1985.

תגים:

בחירות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת התמורות החומריות על דעותיהם הפוליטיות של ערביי ישראל", סמינריון אודות "השפעת התמורות החומריות על דעותיהם הפוליטיות של ערביי ישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.