היישום אינו מחובר לאינטרנט

אופן בחירת המועמדים לכנסת ותוצאותיהן הפוליטיות

עבודה מס' 062772

מחיר: 519.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת שיטות הבחירה הפנימיות בתנועת ד"ש ובתנועת שינוי.

12,515 מילים ,65 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
חלק א'- שינוי וד"ש מבט היסטורי
חלק ב': שיטת הבחירות הפנימית בד"ש
חלק ג': שיטת הבחירות הפנימית בשינוי 2003
חלק ד': יישום לקחי ד"ש בתוך שינוי, ולקחים כלליים
סיכום
מקורות ביבליוגרפיים

מבוא
חיי מפלגה פוליטית מתנהלים בשני צירים המשפיעים זה על זה; הציר הראשון הוא
המישור הפנימי, בו נוטלים חלק בעיקר חברי, פעילי ונבחרי התנועה בתוך המוסדות הפנימיים של
המפלגה. הציר השני הוא המישור החיצוני, שהוא המערכת הפוליטית בה המפלגה מתחרה.
במישור זה פועלים בעיקר נבחרי התנועה והנהגתה, כלפי ציבור הבוחרים והתקשורת, במטרה
לנסות לשכנע כמה שיותר מצביעים לתמוך במפלגה.
כמובן ששני הצירים חשובים באותה מידה, ועל מנת להבין את התהליכים שאותה עוברת
מפלגה לא ניתן להתייחס לציר אחד בלבד. במסגרת חיבור זה בכוונתי להתמקד בתהליך הבחירות
הפנימיות לקביעת הרשימה לכנסת שהתקיימו בתוך ד"ש לקראת בחירות 1977, ובתוך שינוי
לקראת בחירות 2003. אולם, על מנת לא לחטוא גם למישור החיצוני המקביל, החלק הראשון של
החיבור יכלול תמצית היסטורית מורחבת של ההשתלשלות ההיסטורית שעברה תנועת שינוי
מהקמתה, השתלבותה בתוך המסגרת של ד"ש (התנועה הדמוקרטית לשינוי), ויציאתה לדרך
עצמאית.
הנחת היסוד שעומדת במרכזו של חיבור זה היא כי מערכת הבחירות הפנימית בד"ש,
מלווה באופן טראומטי כמעט, את שינוי לאורך כל ההיסטוריה העצמאית שלה. בכוונתי להוכיח כי
תנועת שינוי הפיקה לקחים רבים מתקופת שהותה בתוך ד"ש המשפיעים על התנהלותה הפנימית
של התנועה גם 25 שנה אחרי. לקחים אלה ליוו את המפלגה לאורך כל הדרך מהתפרקותה של ד"ש
ועד למערכת הבחירות לכנסת ה.16 -
בחלק השני והשלישי של החיבור אעסוק בהרחבה בשיטת הבחירות הפנימית בד"ש ובתוך
שינוי ב2003 -. תחילה אסקור את הנסיבות ותהליכים שהובילו לבחירת שיטת הבחירות. לאחר
מכן אתמקד באופן שבה התנהלה מערכת הבחירות עצמה, ובמאבקים הפנימיים. לבסוף אפרט את
תוצאות הבחירות ואנתח אותם לאור שיטת ההצבעה שנבחרה, והכוחות שפעלו במסגרת
הבחירות.
בחלק הרביעי של החיבור אעסוק ביישום הלקחים שנלמדו על ידי אנשי שינוי במהלך
הפעילות בתוך ד"ש, וכיצד השפיעו על התנהלותה של שינוי כלפי פנים. כמו כן אעסוק גם בלקחים
כלליים שניתן להסיק כלפי המערכת הפוליטית בישראל מניתוח מערכת הבחירות הפנימית בתוך
ד"ש ושינוי ב .2003 -
המקורות הספרותיים על תנועת שינוי הנם מוגבלים ומצומצמים. על כן התבססתי בחיבור
זה בעיקר על קטעי עיתונות אשר סקרו את הנעשה במפלגה, וכן על ראיון אישי עם השר אברהם
פורז, אשר השלים מספר פרטים חשובים הקשורים אך ורק לחלק הסקירה ההיסטורית של
התנועה.

מקורות:

G. Sartori, Parties and Pary Systems, Cambriidge 1976
R. Hazan & G. Rahat, Candidate Selection Methods: An Analytical Framewok, Party Politics, vol. 7, No. 3
ש. אריאן ומ. שמיר (עורכים), הבחירות בישראל- 1999, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 2001
א. ברזילי ונ. אוריאלי, עלייתה ונפילתה של ד"ש, תל-אביב: רשפים 1982
ש. חסון (עורך), יחסי דת חברה ומדינה, ירושלים: מכון פוליסטר למחקרי מדיניות 2002
ק. נויבך, המרוץ- בחירות 96, תל-אביב: ידיעות אחרונות 1996
ב. נויברגר, המלכות בישראל, תל-אביב: מכון פוליסטר האוניברסיטה הפתוחה 1991
ג. רהט ונטע שר-הדר, איך נבחרים חברי הכנסת?, ירושלים: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 1999
א. רובינשטיין, מהרצל עד גוש אמונים וחזרה, תל-אביב: שוקן 1980
א. רובינשטיין, ניסיון פוליטי מסוים, ירושלים: עידנים 1978

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אופן בחירת המועמדים לכנסת ותוצאותיהן הפוליטיות", סמינריון אודות "אופן בחירת המועמדים לכנסת ותוצאותיהן הפוליטיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.