היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64613
סקירת התפקוד הרגשי והחברתי של ילדים בעלי תסמונת דאון כאשר שאלת המחקר היא באיזו צורה ניתן לסייע לילדים בעלי תסמונת דאון להשתלב חברתית
7,190 מילים (כ-22 עמ'), 33 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66864
ניתוח קבוצות שונות של בעלי עניין לפני השינוי, מטריצת הכוח-עניין, ניתוח מערכת היחסים בין בעלי העניין השונים, שינוים בהשפעתם עקב הכנסת מוצר חדש וניתוח קונפליקטים.
4,365 מילים (כ-13.5 עמ'), 9 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68213
היבטים שונים המתייחסים לטיפול ולפעילות בעזרת בעלי חיים עם קשישים המתגוררים במוסדות, והשילוב בין השניים.
10,019 מילים (כ-31 עמ'), 24 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64149
האחריות האישית של בעלי המניות לנוכח המקרה של קריסת רשת קלאבמרקט תוך התמקדות בתיקון מספר 3 לחוק רשות החברות והאם הוא היה אופטימלי.
5,164 מילים (כ-16 עמ'), 24 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67968
בחינת השוק התחרותי הניצב בפני חברת 'ביו-פט', אשר מתמודדת עם החדרתו של מותג פרטי לשוק מזון בעלי החיים, לנוכח בעיית חוסר הבידול של מוצריה.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 15 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 69580
תרומת הקשר בין בעלי חיים וילדים מההיבט הרגשי והחברתי.
5,675 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 68167
הצגת הבעיות והכשלים ביישום חוק שוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלויות, תוך מתן דגש על פרק הנגישות במקומות ציבוריים.
6,339 מילים (כ-19.5 עמ'), 50 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 69832
כיצד באים לידי ביטוי דעות, קונפליקטים וסוגיות שליטה בעסק משפחתי בעל הגוונה דורית - בדיקת מקרה בוחן.
7,570 מילים (כ-23.5 עמ'), 9 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 21523
סקירת האינטרקציה האישיותית בין הבעל לאישה, בדיקת תוקפנות מול מעמד חברתי כלכלי ועוד.
5,267 מילים (כ-16 עמ'), 36 מקורות, 217.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100