היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 10298
האם ובאילו תנאים משפיע מאסר הבעל על המצב הכלכלי של הבית.
3,021 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 10345
סקירת גלויי הדעת, הנחיות החוק, פס"ד מנחים בדיקה אמפירית ומסקנות.
7,209 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10490
בדיקה האם קיים קשר בין העליה לפיתוח הכלכלי במדינה בעליה האחרונה מברה"מ. כולל תאוריות ופיתוחים.
2,720 מילים (כ-8.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 10507
סקירת האינטרקציה בין אישה מוכה לבעלה ובדיקת השילובים של תכונות הגבר עם תכונות האישה, המצע והדרבון להכאה.
6,171 מילים (כ-19 עמ'), 35 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 20383
סקירת האפשרות של שילוב ילד חריג בחינוך רגיל.
7,032 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 20434
סקירת התופעה בה זוכים מנהלים לתשלומים רבים במקרה והחברה מחליפה בעלים (העסקה מובטחת).
3,187 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 20613
הגדרת תסמונת דאון, גורמיה, מאפייניה, האבחון ודרכי הטיפול.
4,397 מילים (כ-13.5 עמ'), 27 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 21420
סקירת הזכויות ודעות חכמים בנושא, ריבוי נישואין, נדרים ומזונות.
2,422 מילים (כ-7.5 עמ'), 3 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 21444
בדיקה האם על פי הדין הקיים זהו "גט מעושה", האם ניתן להסתמך על גט זה והאם ניתן לכפות את הבעל תוך ביסוס על ההלכה.
5,947 מילים (כ-18.5 עמ'), 11 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100