היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 76
עבודה מס' 50961
בחינת ההיבטים השונים של בעיית הזהות של הדרוזים תוך התייחסות לבעייה של הדרוזים ברמת הגולן.
7,270 מילים (כ-22.5 עמ'), 19 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50249
סקירת מקרה של בעיית משמעת, הטיפול בה והתרומה לתהליך ההתפתחות הבית ספרית.
5,776 מילים (כ-18 עמ'), 19 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61442
עבודת מחקר הבוחנת את בעיית החירשות על היבטיה החברתיים ומשווה בין שתי קבוצות תלמידים - כאלה שלומדים בכיתה משולבת עם חרשים וכאלה שלא.
7,945 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69383
ניתוח כלכלי של בעיית מקורות הדלק העולמית עם התייחסות למדינת ישראל.
10,925 מילים (כ-33.5 עמ'), 22 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 20374
סקירת התפתחות בעיית הפליטים ומימדיה, המניעים לבריחה, דרכי הפליטים לאחר הבריחה וההשפעה על ההווה.
4,124 מילים (כ-12.5 עמ'), 10 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 70311
סקירת מחקרים במטרה לענות על השאלה: כיצד בעיית הנציג מתבטאת בפגיעה ברווחי תאגידים?
5,830 מילים (כ-18 עמ'), 33 מקורות, 164.95 ₪
עבודה מס' 69877
ניהול פרוייקט ע"י פתרון בעיית זמן-עלות (תכנות לינארי) בשילוב TQM.
8,475 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61936
סוגיות רפואיות, משפטיות ואתיות.
1,904 מילים (כ-6 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62096
הסבר הבעייה, המחקר בתחום והגורמים התורמים להעלתה על סדר היום.
2,904 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 76