היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 28
עבודה מס' 67769
השפעת משתנים דמוגרפיים של הלקוחות בעידן הבנקאות באינטרנט על מידת השימוש בבנקאות המקוונת.
9,482 מילים (כ-29 עמ'), 18 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 68934
התמקדות בהשפעת ריכוזיות מערכת הבנקאות על יציבותה הפיננסית.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 25 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61406
שאלת המבנה האופטימלי של מערכת הבנקאות.
7,420 מילים (כ-23 עמ'), 16 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50656
ניתוח שוק הבנקים בישראל ושירותי הבנקאות המקוונת שניתנים על ידם תוך התמקדות בבנק הפועלים.
9,334 מילים (כ-28.5 עמ'), 6 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 65497
בחינת הקשר בין מידת הפרסום לבין ההצטרפות לשימוש באמצעי הבנקאות הישירה.
4,348 מילים (כ-13.5 עמ'), 19 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64278
האם כאשר מדינה שוקלת להתערב באופן צבאי ישיר במלחמת אזרחים, סוג המשטר בה ובמדינת המטרה הינו גורם אקוטי ומכריע בקבלת ההחלטה.
6,511 מילים (כ-20 עמ'), 22 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 69537
בחינת הרעיון מבחינה שיווקית.
11,246 מילים (כ-34.5 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 20633
סקירת תחומי פעילות הבנקים, קופות הגמל, ייעוץ השקעות, מכשירי בנק אוטומטיים, ניגוד אינטרסים, קרנות נאמנות, מעו"ף ועוד.
6,244 מילים (כ-19 עמ'), 22 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61458
הצגת שני מאמרים.
2,795 מילים (כ-8.5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 28