היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61687
מעמדה של אשת לוט בביתה, על הסטטוס הנשי בכלל ועל תפקידה של האשה במסגרת המשפחתית, הקהילתית ובעולם - מתוך קריאה נשית של הסיפור.
7,272 מילים (כ-22.5 עמ'), 24 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 66207
בחינה משפטית במסגרת דיני הירושה של צוואות משותפות והדדיות.
8,317 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 66122
מסגרת כרונולוגית למושג הלמידה בראי פילוסופי-פדגוגי
4,385 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61572
כיצד מיוצג הטבעי, האינטלקטואל, הלאומי וכיצד הם מאוגדים כולם תחת מסגרת אחת של עולם המעורבב בין דמיון ומציאות.
7,090 מילים (כ-22 עמ'), 14 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 66036
מחויבות פוליטית במסגרת משטר מדיני דמוקרטי - מה קורה כאשר, נותר ניגוד בין ריבונותו של החוק לבין העקרונות הרעיוניים והאידיאולוגיים של האזרח.
7,664 מילים (כ-23.5 עמ'), 36 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 66050
התמודדות עם משבר יחסי ציבור במסגרת התחום של תקשורת עם קהלי יעד זרים
5,496 מילים (כ-17 עמ'), 11 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61858
23,974 מילים (כ-74 עמ'), 29 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61885
מחקר איכותי בחינוך הבודק את תרומת מנהיגותו של מנהל בית הספר על עמדות מורים את שילובו של הילד החריג במסגרת הכיתה הרגילה
16,236 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62064
דיון תיאורטי בנוושא וטיפול אישי (במסגרת מחקר פעולה) בתלמיד בעייתי בעל רקע אקלים משפחתי שלילי.
13,537 מילים (כ-41.5 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100