היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64161
האם קיים קשר בין כוח אדם חיצוני לאיכות השירות הניתן ואיך משפיע כוח אדם זה על העובדים הקבועים במנהלת האוניברסיטה העברית.
3,521 מילים (כ-11 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64692
הסיבות העיקריות להתפתחותן של חברות כוח אדם בישראל, פסיקה בנושא, עיקרי "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם", התשנ"ו-1996 והתיקון לחוק.
9,105 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 66816
תיאור ענף הפלסטיקה והגומי בישראל וניתוח המצב לפי מודל חמשת הכוחות של פורטר: איום שחקן חדש, כמו מיקוח של ספקים, כוח מיקוח של לקוחות, מוצרים תחליפיים ועוצמת התחרות בין המתחרים הקיימים בשוק הרלבנטי.
2,738 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 63162
השפעה של פרמטרים על רצון של הפרט להשתתף בכוח העבודה.
6,051 מילים (כ-18.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50138
סקירת יחסי הכוח צבא מול דרג מדיני לאור הפרשה בה פגש האלוף שחור אישי אופוזיציה תוך סקירת ספרות רלוונטית ועיתונות.
3,236 מילים (כ-10 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66177
ניתוח מאפייני התעסוקה של גברים בכוח העבודה האזרחי בישראל, תוך שימוש בנתוני אוכלוסיית הגברים לצורך מחקר סטטיסטי.
1,739 מילים (כ-5.5 עמ'), 4 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70560
כיצד קהילה הורית נעשית לכוח משתף בתהליכי רפורמה בבית הספר?
7,520 מילים (כ-23 עמ'), 29 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 63133
ההשפעה של השכלת נשים והשתתפותן בכוח העבודה על שיעורי הגירושים בישראל.
4,113 מילים (כ-12.5 עמ'), 26 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61314
בחינת משמעותה הגיאופוליטית של המלחמה והשפעתה על מאזן הכוחות האיזורי.
7,126 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 264.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100