היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67332
בחינת לגיטימיות מוסד הביקורת השיפוטית על חקיקה בכלל ועל חוקי מס בפרט, תוך התייחסות לזכויות החוקתיות הרלוונטיות לחקיקת מס ולאופן בחינתן למול תכלית החוק.
3,333 מילים (כ-10.5 עמ'), 18 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67982
התייחסות למספר מדינות ולמספר פסקי דין עיקריים.
5,901 מילים (כ-18 עמ'), 26 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62111
מה הם וכיצד באים לידי ביטוי בישראל?
2,035 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 65036
סקירת ההתפתחויות שחלו בהתייחסות בית המשפט לגופים דו-מהותיים.
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62878
1,406 מילים (כ-4.5 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 20870
מהות העבודה, האחריות, החקיקה, ההכשרה הנדרשת ונקודות הדמיון והשוני בתפקידי הביקורת.
6,075 מילים (כ-18.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64833
תרומתו החשובה של ג'ון מרשל למשפט החוקתי בארה"ב ולביסוס מעמדו של בית המשפט העליון כבורר ומבקר של פעילות הרשות המחוקקת והמבצעת (ביקורת שיפוטית). כולל סקירה של פסיקותיו החשובות ומשמעותן.
7,721 מילים (כ-24 עמ'), 4 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 20293
הצגת הנושא, מהות הביקורת החקירתית, ביקורת הלכה למעשה, חופש הפרט והביקורת, אחריותו של רו"ח, שלבי הביקורת ועוד.
7,016 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 63836
בדיקת הביקורת הפנימית לפני ואחרי החלת "חוק הביקורת הפנימית" התשנ"ב-1992
4,908 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100