היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביקורת שיפוטית על רפורמת המס- מידתית או פוגעת בזכויות קניין?

עבודה מס' 067332

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת לגיטימיות מוסד הביקורת השיפוטית על חקיקה בכלל ועל חוקי מס בפרט, תוך התייחסות לזכויות החוקתיות הרלוונטיות לחקיקת מס ולאופן בחינתן למול תכלית החוק.

3,333 מילים ,18 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

ההכרעה בדבר הצדקת הביקורת השיפוטית רגישה מנקודת-ראות דמוקרטית, ולכן הכרחי שתהא בחינה בהירה דיו של קריטריונים מצד בית-המשפט העליון בתפקידו כגורם מפקח. כלומר, המנגנון החוקתי חייב להכיל הסדרים שישקלו הרגישות לעומת מעורבות ביקורתית בהכרעות המחוקק.
מטרת עבודתי היא לבחון לגיטימיות מוסד הביקורת השיפוטית על חקיקה בכלל ועל חוקי מס בפרט, תוך התייחסות לזכויות החוקתיות הרלוונטיות לחקיקת מס ולאופן בחינתן למול תכלית החוק.
בפרק הראשון, אתאר מטרות חוקי המס במדינה דמוקרטית, שנועדו בעיקרם לממן תקציב המדינה ולמלא יעדיה הכלכליים-חברתיים. בנוסף, אדון בהיקף זכויות האדם החוקתיות והפגיעה המותרת בהן לאור חקיקת המס.
בפרק השני, אבחן סמכות מוסד הביקורת השיפוטית לפני המהפכה החוקתית בשנת 1992 ולאחריה. אתאר מטרות הביקורת על חקיקה, כאמצעי לאיזון הולם בין הוראת החוק לזכויות הרלוונטיות, תוך שימת דגש על אותן זכויות חוקתיות העלולות להיפגע כתוצאה מהוראת מס נבחרת. כמו-כן, אתאר נורמת המידתיות, נורמת הסבירות והאיזון הראוי המהווים תנאים הכרחיים לעמידה בדרישות פסקת ההגבלה של חוק-היסוד.

בנוסף, אציג התיאוריות להצדקת מוסד הביקורת השיפוטית, שעיקרן מבוססות על ההסכמה שהביקורת משרתת רצון העם, בעוד שבאשר לזכות ההשתתפות חלוקות הן בדעותיהן. מנגד, אדון בנימוקי המתנגדים לפעילותו, המבוססים בעיקרם על הפגיעה בזכות ההשתתפות בהליך הפוליטי. בסיכום דבריי, אציג דוגמא להתערבות לגיטימית מצד בית-המשפט בעניין מיסוי רטרואקטיבי.
בפרק האחרון, אדון בהתפתחות רפורמת המס בעשור האחרון, תוך בחינת הוועדות הממשלתיות שהוקמו לשם בחינת מערכת המס. אתאר וועדת בן-בסט, שהיוותה בסיס להתהוות וועדת רבינוביץ', בזמן ששתיהן לא צלחו מטרות הרפורמה בשלמותן. לסיכום, אציג הצעות עדכניות לשינוי מערכת המס, כשטיבן זהה לקודמתן- הגדלת ההכנסה הפנויה וצמיחה כלכלית במשק- אלא שאופן החלתן והאמצעי לממשו שונה.

תוכן עניינים

מבוא

פרק א': "היקף הזכויות החוקתיות ביחס לחוק המס"
· מטרות המס.
· הזכויות החוקתיות המוגנות, שעלולות להיפגע על-ידי חוק המס.

פרק ב': "ההצדקה הדמוקרטית לביקורת שיפוטית "
· הביקורת השיפוטית לפני המהפכה החוקתית ולאחריה.
· מבחן המידתיות והפגיעה בזכויות חוקתיות מוגנות.
· תיאוריות להצדקת קיום מוסד הביקורת השיפוטית.
· מיסוי רטרואקטיבי כדוגמא להצדקת הביקורת השיפוטית.

פרק ג': "התפתחות רפורמת המס בעשור האחרון"
· השפעת מערכת המס בעולם על ישראל.
· המצוי והרצוי בין וועדת בן-בסט לרבינוביץ'.
· הצעות רפורמה עכשוויות.

סיכום

קטע מהעבודה:

לגביית המס בישראל חשיבות רבה בתפקוד המדינה. עיקרו בסיוע מימון פעולות הממשלה, וכן במימוש מטרות שאינן כלכליות גרידא אלא גם חברתיות(3). המס מוגדר כתשלום חובה שמוטל על-ידי רשות שלטונית מכוח החוק, שאין כנגדו תמורה ישירה המוחזרת למשלם המיסים, אלא תמורה בשירותים ציבוריים מטעם המדינה.
למרות היותו תשלום חובה, אשרור המס מחויב בהסכמה קולקטיבית(4). חובה זו נובעת מסעיף 1 לחוק-היסוד(5), לפיו מיסים לא יוטלו אלא בחוק ועל-פיו. לצד דרישת ההסכמה לשם קביעת חוקתיות המס, נדרשת עמידה בתנאי פסקת ההגבלה, לרבות בשאלת היותו "לתכלית ראויה", מידתי ו"הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית"(6).

תגים:

מיסוי · רפורמה · ביקורת · שוויון · זכויות קניין

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביקורת שיפוטית על רפורמת המס- מידתית או פוגעת בזכויות קניין?", סמינריון אודות "ביקורת שיפוטית על רפורמת המס- מידתית או פוגעת בזכויות קניין?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.