היישום אינו מחובר לאינטרנט

ביקורת שיפוטית וזכויות מיעוטים

עבודה מס' 067982

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התייחסות למספר מדינות ולמספר פסקי דין עיקריים.

5,901 מילים ,26 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

בפרק הראשון, נעמוד על סוגיית המיעוט הלאומי במדינות העולם, כאשר אלו מסווגים לסוגים שונים, שחלקם שייך למיעוט יליד וחלקם האחר שייך למיעוט אתני לאומי. קבוצות אלו של מיעוטים לא זכו ליחס שווה בשל היות מיעוטים. התייחסות המיעוטים בעולם לאפליה כלפיהם, הייתה שונה במרוצת השנים, כאשר בתחילת הדרך האלימות הייתה למפנה ראשון, ועד הקמתן של אגודות המגנות על זכויות המיעוטים, ושהפנו אצבע מאשימה כלפי המדינה ומוסדותיה השונים, הן דרך בתי המשפט והן דרך כלי התקשורת.

לשם המחשת ההתפתחות ההיסטורית לזכויות מיעוטים, ראינו לנכון לעמוד על הזכויות והאמנות השונות שהכריזו על מעמדם של המיעוטים במדינות העולם. וזאת לאחר מלחמת העולם הראשונה והשנייה כשנרמסו, כמעט, כלל הזכויות המינימאליות מהן יוכל ליהנות כל אדם כאדם.

בפרק אחר, נדון בסמכויותיהם של בתי המשפט להתערבות במדיניות כלפי מיעוטים, ובזכותם החוקית לעשות כן, מקום שמדובר באפליה מובהקת שאין לסבלה. סמכות זו נבעה ברוב המקרים מהתנגשות מובהקת בין לשון החוק ללשון החוקה, כאשר זו האחרונה קיבלה מעמד על בהיותה כזו. ביקורתם השיפוטית של בתי המשפט, ובראשם בית המשפט העליון, התפתחה במשך השנים באופן הדרגתי.

כמו כן, עמדנו על שני פסקי דין עיקריים שהתקבלו בבית המשפט העליון: הראשון, פסק דין קעדאן קעדאן, שהיווה אבן בוחן להתייחסות השופטים במדינה לאפליית מיעוטים בתחום חלוקת המקרקעין. פסה"ד שימש דוגמה מובהקת לקושי בהתערבות בית המשפט העליון ובכפיית ערכי המדינה וההתנגשות הפנימית שבחוקיה. והשני, פס"ד עדאללה, הדן בזכותם של המיעוט הערבי לשפתם הרשמית המוכרת במדינה בתור שכזו.
בפרק נוסף, דנו בשני פסקי דין, מארה"ב וקנדה, פרשת בראון ופרשת פס"ד בתי הספר בקנדה הדן בזכות לשפה האנגלית בבתי הספר במדינת קוויבק.

תוכן עניינים:
מבוא
המיעוט הלאומי
זכויות מיעוטים והתהוותן
ביקורת שיפוטית מתונה
גישות שונות לביקורת שיפוטית
פסק דין קעדאן קעדאן בראי המציאות
הזכות לשפה - פסק דין עדאללה
המשפט האמריקאי- פרשת בראון
זכות מיעוט לשפת אם- פס"ד school quebec
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בבית המשפט הישראלי התפתחות הביקורת השיפוטית היתה שונה מזו של מדינות העולם, שכן לכל מדינה נסיבות היסטוריות משלה, אשר לפיהן מפתחת גישות להתמודדות עם בעיותיה החברתיות והשיפוטיות. בצורה הדרגתית החל בית המשפט העליון לפתח מגמה התערבותית יותר, ואף אקטיבית, והפורמאליות אט אט נעלמה. זה החל בשנות השמונים, ועד שנות התשעים וקבלת חוקי היסוד הראשונים בתולדות המדינה(20), המורים על ההגנה על האדם, באשר הוא כך - חוק יסוד כבה"א וחוק יסוד חופש העיסוק. התפתחות זו, תחילתה בתורתו של הנשיא ברק(21). תורה זו הדגישה שלכל חוק יש תכלית, והמשותף בין החוקים, הוא שמירתם על ערכי היסוד של השיטה המשפטית, יהא החוק אשר יהא. ההתפתחות העיקרית, מכוח תורתו של ברק, כללה את ההכרה בזכויות בלתי מנויות בחוקי היסוד, כגון הזכות לשוויון שאינה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו(22).

תגים:

מיעוט לאומי · ביקורת שיפוטית · פסק דין עדאללה · שחורים · אפליה · אמריקה · שוויון · הפרדת רשויות · הזכות לשפה · שפה רשמית · אקטיביזם שיפוטי · משפט משווה · התערבות שיפוטית · גישה ביקורתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ביקורת שיפוטית וזכויות מיעוטים", סמינריון אודות "ביקורת שיפוטית וזכויות מיעוטים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.