היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60988
סקירת תופעת הרדיו הפיראטי בעשור האחרון תוך התייחסות להתמודדות רשויות השלטון עם התופעה.
9,467 מילים (כ-29 עמ'), 34 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61245
בחינת תוצאות הרפורמה.
8,959 מילים (כ-27.5 עמ'), 38 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61326
הצעת מחקר בנושא
5,707 מילים (כ-17.5 עמ'), 33 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 68797
סקירת הגישה, ואלו מן מאפייניה באים לידי ביטוי ברש"א.
8,413 מילים (כ-26 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60686
תהליך ההפרטה במגזר המוניציפלי (רשויות מקומיות) על יתרונותיו והבעיות המלוות אותו.
2,595 מילים (כ-8 עמ'), 22 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 68190
הקשר שבין שביתה ודמוקרטיה תוך התמקדות בשביתות בשירות הציבורי ובאמצעים החוקיים העומדים לרשות הממשלה בהתמודדותה עמן.
5,598 מילים (כ-17 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60635
האם תיתכן הקמת רשות מים אזורית על רקע השאלות ההידרופוליטיות המאפיינות את האזור?
6,791 מילים (כ-21 עמ'), 8 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 61394
הפרובלמטיקה באיחוד רשויות בישראל, מסמך עקרונות לפיתוח מטרופולין ת"א והצגת המקרה של מטרופוליו אינדיאפוליס.
8,754 מילים (כ-27 עמ'), 34 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 61576
הכלים המשפטים העומדים לרשות האדם המתמודד עם אלימות בביתו.
9,369 מילים (כ-29 עמ'), 50 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100