היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 23
עבודה מס' 41612
אובייקטיביות בשיפוט, אקטיביזם מול ריסון עצמי, תיאורית "סוס הפרא" והגישה הפשטנית, סוגי היצירה השיפוטית והנטיה בבתי המשפט.
5,182 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 69318
השוואה בין שתי התכניות בהיבט של אופי הביקורת וחריפותה.
10,222 מילים (כ-31.5 עמ'), 18 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 51065
בחינת ההיבטים השונים של הנושא תוך התייחסות לטיעונים בעד ונגד האקטיביזם של בית המשפט.
11,205 מילים (כ-34.5 עמ'), 11 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 62111
מה הם וכיצד באים לידי ביטוי בישראל?
2,035 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 167.95 ₪
עבודה מס' 69953
דיון בסרט בהיבט של דוקו-אקטיביזם.
2,936 מילים (כ-9 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 63498
ענויים , 2002
מוסר, הוראה ושיפוט דילמות.
5,121 מילים (כ-16 עמ'), 15 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63429
התפתחות שיפוט מוסרי בקרב נוער במצוקה.
8,108 מילים (כ-25 עמ'), 35 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62708
8,079 מילים (כ-25 עמ'), 40 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 63814
תרומת הגופים השונים להבניית הבעיה (מערכת השיפוט, העיתונות, בית המחוקקים).
9,027 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 23