היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 61920
השוואה בין שתי גישות לדינמיקה משפחתית.
9,879 מילים (כ-30.5 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60884
בחינת התאמת הסרט לגישות אלה.
4,112 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60566
התמזגות שתי הגישות להבהרת מסר הבמאי לצורך הצגת המעמדות השונים המאופיינות בבריטניה התאצ'ריסטית.
4,271 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70068
ניתוח על פי הגישה האידיאולוגית/ביקורתית ועל פי הגישה הקולוניאלית והפוסט קולוניאלית.
3,056 מילים (כ-9.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 68847
סקירה תמציתית של הגישה הליבראלית, הגישה המרקסיסטית וההבדלים בין גישות אלו לגישה הקנסיאנית.
1,476 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 66101
הגישה הפלורליסטית, הגישה המטמיעה והגישה האינטגרטיבית, והמשמעות של שימוש בכל אחת מהגישות הללו בכיתה הטרוגנית.
2,159 מילים (כ-6.5 עמ'), 2 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 67801
השוואה ובחינה של שתי גישות טיפוליות המהוות עמודי תווך בייעוץ הפסיכולוגי, הגישה הפסיכואנליטית והגישה ההומניסטית.
1,891 מילים (כ-6 עמ'), 8 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 63705
הגורמים להצלחתם של סאבלימינל והצל בקרב בני נוער בישראל על פי הגישה האליטיסטית והגישה הפלורליסטית.
5,866 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 67837
התייחסות לגישה הקווית ולגישה הזריזה.
8,563 מילים (כ-26.5 עמ'), 6 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100