היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60408
בדיקת הקשר שבין העיוורון, חוסר התאום של השעון הביולוגי הפנימי והבעיות ההתנהגותיות הנובעות מכך.
3,582 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60415
ניתוח ספרי אזרחות משנים שונות ובדיקה כיצד משתקפות אוריינטציות אזרחיות ישירות\עקיפות בספרים.
4,679 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60419
בדיקה באמצעות שאלונים של הגורמים המשפיעים על מוטיבציה של שוטרים ותיקים מול חדשים.
11,630 מילים (כ-36 עמ'), 35 מקורות, 368.95 ₪
עבודה מס' 60428
בדיקת התפתחות המודעות הלאומית בפולין במאה ה19 - על רקע הנסיבות ההיסטוריות.
9,313 מילים (כ-28.5 עמ'), 11 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 60403
בדיקת האופן בו ההגנה מנסה לשכנע את בית המשפט.
5,540 מילים (כ-17 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60373
הקמת אתר היכרויות באינטרנט, תוך תשומת לב לסביבה העסקית, בדיקת המתחרים וההוצאה הכספית הכרוכה בהקמה.
11,463 מילים (כ-35.5 עמ'), 27 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 60303
סקירה תיאורטית ובדיקה על מחזורי עסקאות.
5,493 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60311
סקירת החוק ובדיקת פערי המימון שבו
3,200 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60326
בדיקת קיומו של פרופיל "לקוחות נאמנים" ו"לקוחות נוטשים" כמנובאים ע"י תדירות נטישה, גובה הפרמיה ומעורבות בתאונה בקרב לקוחות ענף הביטוח. (הצעת מחקר)
1,743 מילים (כ-5.5 עמ'), 20 מקורות, 179.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100