היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60403
בדיקת האופן בו ההגנה מנסה לשכנע את בית המשפט.
5,540 מילים (כ-17 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 60408
בדיקת הקשר שבין העיוורון, חוסר התאום של השעון הביולוגי הפנימי והבעיות ההתנהגותיות הנובעות מכך.
3,582 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 60415
ניתוח ספרי אזרחות משנים שונות ובדיקה כיצד משתקפות אוריינטציות אזרחיות ישירות\עקיפות בספרים.
4,679 מילים (כ-14.5 עמ'), 20 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60419
בדיקה באמצעות שאלונים של הגורמים המשפיעים על מוטיבציה של שוטרים ותיקים מול חדשים.
11,630 מילים (כ-36 עמ'), 35 מקורות, 368.95 ₪
עבודה מס' 60373
הקמת אתר היכרויות באינטרנט, תוך תשומת לב לסביבה העסקית, בדיקת המתחרים וההוצאה הכספית הכרוכה בהקמה.
11,463 מילים (כ-35.5 עמ'), 27 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 60332
העבודה מציגה את הגישור במערכת החינוך ומציעה כלים חניתוח ובדיקה של הגישור.
5,071 מילים (כ-15.5 עמ'), 12 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 65014
ניתוח הסביבה העסקית בה פועלת חברת פרטנר ובדיקת הקשרים של החברה עם בעלי עניין שונים כגון: ממשלה, דירקטוריון, מתחרים, רשויוית מקומיות.
4,498 מילים (כ-14 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 60303
סקירה תיאורטית ובדיקה על מחזורי עסקאות.
5,493 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 60311
סקירת החוק ובדיקת פערי המימון שבו
3,200 מילים (כ-10 עמ'), 4 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100