היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 67372
כיצד משפיע המנהל על ביצועי העובדים שלו והאם שינוי בסגנון הניהול יגדיל את הביצועים של העובדים או להיפך?
7,139 מילים (כ-22 עמ'), 19 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 66980
איפיון תהליך הערכת ביצועי עובדים והערכת ביצועים בארגון הנבחן
7,053 מילים (כ-21.5 עמ'), 10 מקורות, 295.95 ₪
עבודה מס' 69305
בחינת ביצועי קרנות הנאמנות בישראל ותעודות הסל בשנים 2003-2009 תוך שימוש במדדי ביצוע קלאסיים. המחקר כולל 58 קרנות נאמנות ו- 9 תעודות סל ב-2 סוגים של תנאי שוק: גאות ושפל.
10,525 מילים (כ-32.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 69545
בחינת הקשרים בין רכיבי תגמול המנכ"ל וביצועי החברה, תוך השוואה בין ביצועים הנמדדים על בסיס חשבונאי או בסיס שווי שוק לבין אלו הנמדדים על בסיס רווח כלכלי.
8,554 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 64074
אפיון כלי בקרה כלכלי-ניהולי, שיתממשק למע' המידע הקיימות בחברה, ויאפשר תכנון עסקי ומעקב אחר ביצוע התכניות העסקיות שונות של החברה.
1,968 מילים (כ-6 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67098
נבדוק האם קיים קשר בין אימוץ האחריות החברתית באסטרטגיה של חברה לבין ביצועיה?
9,626 מילים (כ-29.5 עמ'), 15 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 62419
בחינת הצורך, הגישות השונות ואסכולות הערכה בחקר ביצועים בארגונים ציבוריים.
3,721 מילים (כ-11.5 עמ'), 39 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 66618
מהן הבדיקות המקדמיות שעל עו"ד לבצע טרם ביצוע עסקה במקרקעין ?
8,267 מילים (כ-25.5 עמ'), 26 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 62618
הצעת אסטרטגיית דוברות במטרה להגדיל את התרומות לארגון.
5,457 מילים (כ-17 עמ'), 9 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100