היישום אינו מחובר לאינטרנט

אסטרטגיית שיווק למוצר\שרות חדש במסגריה

עבודה מס' 061988

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת אסטרטגיית שיווק למוצר\שרות חדש על מנת לבדוק התועלת והכדאיות הכלכלית לרכישת מכונת פרזול ייחודית.

11,012 מילים ,27 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

א. הצגת הבעיה
מסגריית הרוש יהודה שבבעלות אבי כותב שורות אלה, נוסדה בשנת 1967 בעיר חיפה, המסגריה מתמחה בעיקר בבניית קונסטרוקציות ועבודות מתכת למינהם. הנהלת המסגריה בודקת את האפשרות לרכישת מכונת פרזול יקרה אשר עשויה להרחיב את חוג הלקוחות הנוכחי, בהנחה כי מכונה זו עשויה לייצר סורגים דקורטיביים אופנתיים לפי טעמו של הלקוח. אולם רכישה שכזו תחייב פתיחתה של מחלקת פרזול שתצריך השקעות במבנה ציוד והשקעות פיננסיות המתחייבות מכך.
עלינו לזכור כי התיאוריות האסטרטגיות דנות בשאלה הבסיסית: מדוע פירמות הפועלות בתנאי שוק חופשי מגיעות להישגים עסקיים שונים? ומה האמצעים בהם יש לנקוט בהיבט של אסטרטגיה עסקית על מנת לשפר את סיכויי הפירמה להגיע לביצועים טובים.
ע"פ התיאוריה של "אסטרטגיה תחרותית" על הארגון לפתח יכולות אסטרטגיות המתאימות לסביבה העסקית בה הוא בוחר לפעול. הצבת המטרות צריכה להיעשות מתוך ראייה עתידית של המרכיבים השונים בסביבה התחרותית ומצריכה יכולת אינטגרטיבית של המנהלים בהבנת המגמות וההשפעות השונות שמכוונות את התהליכים הפנים ארגוניים והסביבה העסקית.
יכולות אסטרטגיות מוגדרות כנכסים של הארגון שמאפשרים לו לאחד משאבים ע"י תהליכים ארגוניים במטרה לייצר מוצרים סופיים שאותם ניתן למכור בשוק העסקי.
יכולות אלה, בהיותן חלק אינטגרלי מהישות הארגונית, מקיימות את התכונות המייחדות אותן ממשאבים רגילים שכל מתחרה יכול להשיג בשוק החופשי:
הן בעלות ערך (VALUE). ייחודיות (RARE). קשות לחיקוי (NON LMMITABLE). לא ניתנות לחלופה
(NON SUBSTITUTABLE). נושאות רווח לארגון (.(APPROPRIABILITY

ב. המטרה
לאור האמור לעיל מטרתה של עבודה זו.
לבחון אסטרטגיית שיווק למוצר\שרות חדש על מנת לבדוק התועלת והכדאיות הכלכלית לרכישת מכונת פרזול ייחודית אשר מחד, תצריך הקמת מחלקת פרזול עם כל ההוצאות הכרוכות בכך ומאידך, ייחודיות התוצר תשמש מנוף לתחרות בשוק בענף זה.

ג. השיטה
1. סקירת ספרות אשר תעסוק בעיקר ב"אסטרטגיית פיתוח מוצר\שרות חדש" וכיצד נכין תכנית כהלכה לעסק בכלל ולהכנסת מוצר\שרות חדש בפרט.
2. הכנת תכנית עסקית בתחום ה"שיווק" שתתאר את הסביבה העסקית של המסגריה; את המוצר\השירות; את השוק, מחקר שיווק ותוכנית השיווק; את התכנית התפעולית; את התכנית הפיננסית; סיכום מסקנות\המלצות.

תוכן העניינים:
מבוא
א. הצגת הבעיה
ב. המטרה
ג. השיטה
סקירת ספרות
א. אסטרטגיית פיתוח מוצר\שירות חדש
ב. הגדרת מוצר\שירות חדש
ג. הסכנות בפיתוח מוצר\שירות חדש
ד. השלבים העיקריים בפיתוח מוצר\שירות חדש
ה. סיכום סקירת ספרות
מסגריית הרוש - נתונים
א. תחום הפעילות
ב. מבנה ארגוני
ג. מיקום הפירמה
ד. מתחרים בענף מסגרות הבניין
ה. תמהיל המוצרים
ו. ניתוח תיק המוצרים של הפירמה עפ"י מודל יועצי בוסטון
ז. המוצר\השירות
ח. השוק
ט. היקף שוק היעד ומגמותיו
י. מתחרים
יא. אווירה עסקית
תוכנית שיווק
א. הגדרות כלליות
ב. הגדרת מטרות יעדים שיווקית אסטרטגית
ג. תוכנית מכירות
ד. אמצעים ותקציבי שיווק
מערך התפעול \ עיקרי התוכנית התפעולית
א. פירוט המבנה הארגוני
ב. היערכות תפעולית
מחקר שוק ותחזיות פיננסיות
א. לקוחות פרטיים
ב. מחקר שוק\צרכן פרטי
ג. פירוט השאלון והתפלגות התוצאות
דיון בממצאים ותחזית פיננסית
א. ממצאים
ב. תחזית מכירות לשוק התעשייתי
ג. נתונים פיננסיים
סיכום\מסקנות והמלצות
א. מצב השוק
ב. טכנולוגיה
ג. פיננסי
ביבליוגרפיה

מקורות:

אהרוני יאיר - אסטרטגיה עסקית, צ'ריקובר מו"ל בע"מ, תל-אביב, 1982.
אורן, מ., ברקוביץ, נ., סלע, נ. פוקס, ש. (1995). "ניהול בריא". מנהלים, 82, 21-18.
אייזנהרדט, ק.מ. ובראון, ש.ל. (1998). קביעת קצב הפעילות התחרותית בשווקים שאינם שוקטים על שמריהם. אקזקיוטיב, 24: 39-30.
אפשטיין, א. (1996). מנהל השיווק ומאבקו בסריסים, הוצאת לילך.
אשכול, מ. (1995). "סקרי שביעות רצון לקוחות לשם מה וכיצד", ניהול איכות כוללת: מרץ 95, עמ' 9.
גורדון, ע. (1996). "תפיסת מניעת הנזק כקו מנחה לפיתוח ארגוני", פיתוח ארגוי בישראל, מרץ 1996.
גורדון, שלי. "דרך עיניו של הלקוח", משאבי אנוש: אוגוסט 1997, עמ' 25.
דונת, ניר. "שיטות מתקדמות להשגת שביעות רצון הלקוח", ניהול איכות כוללת: פברואר 1995, עמ' 11-7.
הורניק, י. (1985). ניהול השיווק, כרכים א'-ג', האוניברסיטה הפתוחה.
ויטנברג, י. וגנור, מ. (1997). "מנגנון להגברת היצירתיות בארגון, משאבי אנוש", ינואר 1997.
יעקבי, צ. (1998). "תשלום המבוסס על יכולות במגזרי היצור והשירותים", המפעל, מרץ 1998.
לנגר, ש. ופרלמן, י. (1997). לפני שיוצאים למלחמה שיווקית נוספת. סטטוס, הירחון לחשיבה ניהולית, 72: 24-20.
מאירסדורף, ד. (1998). "איכות ופריון של מחקר ופיתוח", המפעל, נובמבר-דצמבר 1998.
נחמן, ב. (1994). "השיווק מנוף להצלחה בעסקים", המפעל, נובמבר-דצמבר 1998.
נחמן, ל. (1998). "לקחים שהופקו מתיעוד וניתוח סיפורי הצלחה של ארגונים בישראל", המפעל, ינואר 1998.
סמואל, י. (1990). ארגונים: מאפיינים, מבנים, תהליכים. הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
ניהול: בטאון המנהלים בישראל, 118: 53-50.
קוטלר, פ. (1989). עקרונות השיווק, כרכים א',ב', הוצאות המכון לפריון העבודה והייצור.
שביט, ח. ויעקב ק. (1994). "שיפור המוצר בארגוני שירות", ניהול: 27.
שדמי, ז. (1998). "תמחיר מבוסס פעילויות", המפעל, נובמבר-דצמבר 1998.
שנהר, א. (1990). תרבות וסגנון הניהול הישראלי והצלחה כלכלית. רבעון לכלכלה, כרך מ"ה, 305-294.
Hax A.C., Majlut N.S. - The strategy concept and Process, Prentice-Hall Inc. N.J. USA, 1991.
Marketing strategies: New approaches, New techniques. 1st ed. Oxford, Ox, Uk: Pergamon, 1995.
Porter M. - Competitive Strategy, Collier Macmillan. Publishers Co. Inc. The free press, New York 1980 (Chapter 1).
See "products of the Year", Fortune, December 9, 1985, pp. 106-12.
See David S. Hopkins and Earl L. Bailey. "New Product Pressures", Conference Board Record, June 1971, pp. 16-24; New Product Management for the 1980s (New York: Booz Allen & Hamilton, 1982); and "Products of the Year", p. 106.
Julie Franz. "Test Marketing: Traveling Through a Maze of Choices", Advertising Age, February 13, 1986, p. 11.

תגים:

ייצור · ברזל · טכנולוגיה · יצרנים · צרכנים · מבחני · שוק · פרזול · עבודות · מתכת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אסטרטגיית שיווק למוצר\שרות חדש במסגריה", סמינריון אודות "אסטרטגיית שיווק למוצר\שרות חדש במסגריה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.