היישום אינו מחובר לאינטרנט

אסטרטגיית רבייה בדיונונים

עבודה מס' 064107

מחיר: 312.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירה של ארבעה מאמרים שנעשו בנושא אסטרטגיית רבייה בסוגים שונים של דיונונים ותנאי אקלים שונה.

6,693 מילים ,14 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

במאמר הבא אציג ארבעה מחקרים שנעשו בדיונונים באשר לאסטרטגיות הרבייה ואת תוצאותיהם:
1. אסטרטגיות רבייה גמישות בזני דיונונים טרופים וממוזגים- הפוטנציאל הרבייתי של הדיונון הטרופי Sepioteuthis Lessoniana ו2 טיפוסים גנטיים של הדיונון הממוזג Sepioteuthis Australis בהקשר של הטלת ביצים במשך החיים של הפרטים הבוגרים. מטרה זו מושגת על ידי בדיקות היסטולוגיות של השחלות, בדיקת המחזור הגמטוגני ובדיקות מורפולוגיות מדויקות של מערכת הרבייה, עם הצלבה של מידע גנטי נוסף.
2. היסטוריית החיים של Gonatus onyx: הטלה במים עמוקים וטיפולים בביצים לאחר ההטלה-בתיאור של נקבות וביציהן הבקועות שנלכדו בעומק של 1250-1750 מטרים מדרום לקליפורניה נמצא כי הנקבות הדוגרות של הדיונונים מזדקנות וחסרות זרועות. ביצים גדולות מהזן הנ"ל (3 מ"מ) בטמפרטורות נמוכות של 3 מעלות צלזיוס בעומק הלכידה יזדקקו לעד כתשעה חודשים כדי להתפתח. התכולה השומנית הגדולה של בלוטת העיכול בנקבות בוגרות מזן זה יכולות לספק את המזון לתמיכה בתקופת דגירה כל כך ארוכה.
3. אסטרטגיות רבייה גמישות בדיונונים מזן Loligo forbesi- הוערכו גודל גופם של הדיונונים בעת בגרות מינית, חלוקת גודל הביצים ותפוקת רבייה פוטנציאלית בזכרים ובנקבות.
4. סימנים של הטלה מסופית קטועה או מורחבת בדיונונים מזן Logilo vulgaris Lamarck ו Logilo forbesi steenstrup- דפוסי הרבייה של Logilo vulgarus ו Logilo forbesi נלמדו על בסיס התבגרות מינית, הזדווגות והטלה בזכרים ונקבות של שני המינים אשר נמצאו צפונית מערבית מחופיה של ספרד בין השנים 1991-1993.

קטע מהעבודה:

הדיונונים שייכים לקבוצת ה Cephalopods כלומר קבוצת הראש רגליים. קבוצה זו היא קבוצת רכיכות ולכן המינים בקבוצה זו קרובים לצדפות, לשבלולים ולצדפות הניבים. (Pecl 2000)
לחלק מרכיכות אלו כמו גם לצדפות אין אפילו ראש ואפילו לא דבר מספיק גדול שיכול להיקרא מוח ועדיין קבוצת הראש רגליים פיתחו חושים טובים ומוחות גדולים כמו כן הם נחשבים האינטליגנטיים ביותר מבין חסרי החוליות. (Abbott 1999)

מקורות:

Logilo vulgarix reynaudii. ביצים בוגרות מאוחסנות בצינור הביצים, ואם לא מתרחשת הטלה, הביצים מצטברות בו. במינים בהם מתרחשת הטלה סופית סימולטנית, רוב הביצים זמינות להטלה במשך תקופה די קצרה, ולכן צינור הביצים נעשה מלא מאוד וכבד. בזן הטרופי לא היה תאום בין משקל צינור הביצים וגודל הגוף, ומכך ניתן להסיק
שאואוציטים בוגרים לא נשארים בצינור הביצים זמן ממושך ולא מצטברים בו ומוטלים כולם בהטלה אחת. משקל צינור הביצים היה בתאום מתון עם גודל הגוף בדיונונים הממוזגים שנתפסו בקיץ בטסמניה, אבל תאום כזה לא נמצא עם המלאות הצינור, ושוב מצביע על כך שהביצים לא מצטברות. במדגם גדול, מידה מסוימת של תאום בין גדול הגוף
ומשקל צינור הביצים צפויה בכל זאת, מכיוון שבעלי חיים גדולים יכולים להכיל מספר גבוה יותר של ביצים גם אם הן לא מצטברות זמן ממושך בצינור הביצים. .
גדילה ורבייה כנראה מתרחשות בו זמנית בחיות בוגרות, עם טווח גדול בגודל של הנקבות הבוגרות, דבר המצביע על כך שגדילה ניכרת מתרחשת לאחר ההתבגרות המינית. פרטים לא בוגרים של הדיונון הממוזג נמצאו רק עד מחצית ממשקלם המקסימלי של פרטים בוגרים. קצב גדילה גבוה אבל משתנה בצירוף ההשתנות של גיל ההתבגרות המינית
כנראה תורמים לטווח רחב בגודל הבוגרים במינים רבים. הוצע גם שהשתנות במספר הכללי של האואוציטים בצינור הביצים ובשחלות של נקבות באותו שלב בגרות וגודל גוף, נובעים מקצבי גידול שונים בין הפרטים השונים. בכל אופן, תאום גבוה בין גודל הגוף ומשקל איברי הרבייה העיקריים, חוץ ממשקל צינור הביצים או המלאות שלו, לא
יכולה להיות מוסברת רק עקב ההשתנות הגבוהה בקצב הגידול בין הפרטים השונים. הסבר טוב יותר יכול להיות- אסטרטגיית רבייה של הטלות מרובות בדיונון הטרופי והדיונון הממוזג.
ידוע שנקבות הדיונון הטרופי מטילות הרבה פעמים בשבי, וזה תומך בקישור הממצאים המורפולוגיים וההיסטולוגיים הנ"ל לאסטרטגיית רבייה של הטלות מרובות גם באוכלוסיות בר. בנוסף, נקבות תשושות או גוססות לא נמצאו בזן הטרופי והזן הממוזג באתרי הטלה ידועים, והתמותה יכולה להיות ספורדית לאורך זמן ממושך או להתרחש ברמות
נמוכות באופן ממושך. קניבליזם של חיות חלשות או גוססות יכול לתרום להיעדר חיות גוססות או תמותה מוגברת באתרי ההטלה כמו שהוצע לגבי vulgaris reynaudii. תכולת הקיבה של הדיונונים הטסמנים הממוזגים שנתפסו בקיץ מראות סימני קניבליזם, וטורפים מרמה גבוהה כמו כלבי ים, דולפינים וכרישים שכיחים באתרי ההטלה.
נקבות הזן הממוזג ממים דרום אוסטרליים ידועות כמזדווגות יותר מפעם אחת בעונה, כשנקבות מסומנות נתפסו תחילה עם ספרמטופורים, ולאחר מכן נתפסו שוב עם ספרמטופורים חדשים. הנקבות המסומנות נשארו באתרי ההטלה עד חודשיים בדרום אוסטרליה ונקבות טסמניות שסומנו לקראת סוף עונת ההטלה נמצאו באתרי ההטלה לפחות שבועיים
נוספים. בדיקת תכולת הקיבה מראה כי הנקבות ניזונו באתרי ובתנאי ההטלה בכל האתרים ובשני המינים.
היו כמה הבדלים בין אוכלוסיית הנקבות של הדיונון הממוזג שנתפסו בקיץ ובחורף בטסמניה, דבר המרמז על כך שאסטרטגיית הרבייה יכולה להכיל מרכיבים עונתיים במים ממוזגים. הרקמות הרבייתיות והרקמות המסייעות לרבייה היו בעלי אחור משקלי רק יותר מהגוף הכללי בנקבות שנתפסו בקיץ, עם ערכי GSI קרוב לכפליים מאלו שנתפסו
בחורף. הנקבות שנתפס בקיץ הטילו יותר ביצים בהטלה מאלו של החורף, זה מצביע על הבדלים עונתיים ספציפיים גדולים בדפוסי גיל וגודל בהשקעה רבייתית. נמצא הבדל במספר הביצים בהטלה בעונות שונות אצל מיני דגים שונים. נראה שיש מרכיב עונתי בגדילה וברמות ההשקעה ברבייה של הזן הממוזג ולכן יכולה להיות השפעה עונית על
הקשר בין גודל הפרט ותקופת הפוריות הצפויה וברמת האוכלוסייה, הביומסה ההורית והגיוס הבא.
אסטרטגיית ההטלה של נקבות הזן הממוזג שנתפסו בניוקסל לא ברור כל צרכו.
נמצא תאום גבוה בין גודל הגוף ומשק צינור הביצים, למרות המדגם הקטן, וזה מרמז אולי שהטיפוס הגנטי הזה של הזן הממוזג נוטה יותר להטלה סופית (ברצף בין הטלות ממושכות להטלה סופית), למרות שערכי ה GSI הנמוכים לא היו תומכים במסקנה זו. בכל אופן, הנקבה הגדולה ביותר שנבדקה הייתה רק במשקל 800 גרם, והמבוגרת ביותר
הייתה בת 183 ימים, ולכן לא סביר שערכי ה GSI מייצגים את המקסימום המושג במין זה במים הממוזגים של ניוקסל. ה GSI נמצא בתאום חיובי עם הגודל והדבר מרמז שאם חיות גדולות יותר היו נתפסות, ערכי הGSI היו גדולים יותר. הסיטואציה מבלבלת יותר שכן 75% מהנקבות שנתפסו בניוקסל, נתפסו בחורף. אם הקשר בין משקל צינור
הביצים וגודל הגוף נבדק רק לפרטים אלו, נמצא בתאום אפילו גדול יותר.
הפרטים של הזן הממוזג הטסמנים שנתפסו בחורף, במדגם בגודל דומה, לא הראו תאום משמעותי בין משקל צינור הביצים וגודל הגוף, והGSI היו נמוכים יותר בהשוואה לנקבות בניוקסל.
הבדלים בביולוגיית הרבייה, למרות שלא תוארו קודם לכן, הוצעו כעדות לכך שיש שני טיפוסים גנטיים של הדיונון הממוזג ושהם מהווים אפילו מין שונה והממצאים במחקר זה תומכי בהשערה זו. חקירה נוספת של ביולוגיית ההטלה של הטיפוס של הדיונון הממוזג הנמצא בניוקסל צריכה להיעשות עם מדגמים גדולים יותר. לבסוף, הקשרים בין
הסיבה, מאגרי האנרגיה האינדיבידואליים והרמה שהאוכלוסייה מסונכרנת יקבעו את אופי אסטרטגיית הרבייה והגמישות הטבועה בה.
אסטרטגיות ההטלה אולי לא מוגבלות רק להתבגרות מוקדמת וכמה הטלות של מספר קטן של ביצים, או התבגרות מאוחרת והטלות פחותות אבל עם ביצים רבות יותר בכל אחת. יכול להיות שפרטים יכולים להתבגר מוקדם ולהטיל מספר קטן של הטלות מרובות ביצים, או להתבגר מאוחר אם הם גדלים בתנאי קור, אבל להטיל הטלות קטנות בתדירות
גבוהה. במחקרם בשנת 2000, מקסוול והנלון מצאו גמישות רבה ברבייה של הדיונון Logilo pealeii בשבי, כשהרבייה לא הייתה מוגבלת על ידי גיל או גודל, במקרה זה על ידי אורך הגוף.
נקבות קצרות וצעירות נמצאו פוריות כמו נקבות גדולות ומבוגרות יותר ונמצאה השתנות גדולה בין נקבות, כשחלקן הטילו מספר קטן של ביצים בהטלות בתדירות גבוהה יותר בעוד אחרות הטילו מספר רב של ביצים אבל בהטלות שהיו במרווחים של שבועות ביניהם. השתנות רבה טבועה באסטרטגיית הרבייה של שני מיני הדיונונים במחקר זה, וזה
מאפשר התמודדות עם תנאים ביוטים ואביוטים משתנים.
היסטוריית החיים של Gonatus onyx: הטלה במים עמוקים וטיפולים בביצים לאחר ההטלה
מבוא
ההיסטוריה של אסטרטגיית הרבייה של קבוצת הראש רגליים היא ברובה לא ידועה.
בהתבסס בעיקר על הידע על דיונונים בעלי חשיבות מסחרית שחיים במים רדודים הוערך כי הטיפול שלאחר ההטלה מוגבל לOctopoda כתוצאה מכך, דגירה על הביצים ואפיונים דומים משומשים כדי לתאר יחסים אבולוציוניים בין דיונון לתמנון. לעומת זאת, שני דיונונים שצולמו בים אוקהוסטק סוחבים ביצה גדולה דווחו לאחרונה למרות שהנ"ל
לא נשבו, בהעדר זרועות, זוהו כדיונונים מזן Gonatus.
הזן Gonatus onyx הוא בין הזנים הנטושים יותר של הראש רגליים מעבר לחופי קליפורניה בגלל קשר אונטוגנטי חזק למעמקים. הטלה, מסת ביצים, ביצים ובקיעה מעולם לא נצפו במין זה. המחקר הנוכחי מספק נתונים ראשוניים על התנהגות הדגירה בדיונון Gonatus onyx.
שתי נקבות מזדקנות, ביצים (בנוסף לשברי קליפות ביצים) ובקועים שנלכדו בgune שבין 1250-1750 מטר מחופי דרום קליפורניה מתוארים כאשר הדיון מתייחס ליתרונות האנרגטיים והאבולוציוניים של הפרטים הלכודים.
תוצאות:
שתי נקבות בוגרות מזן Gonatus onyx נלכדו לחופי קליפורניה. דגימה 1 נאספה ב 21 לספטמבר 1995 בעומק של בין 1250- 1750 מטר מחופי קליפורניה במקום בו גובה הקרקעית הוא כ 4.1 קילומטר באומדן. אורך המעטפת היה כ132 מ"מ והמשקל הרטוב היה 99.7 גרם. בנוסף לדגימה הוצאו ביצים עטופות מחומר שנראה כמו ג'ל שחור. דגימה
2 נאספה ב- 22 במאי 1996 בעומק של בין 1350-1420 מטר במקום בו הקרקעית היא בעומק של כ 2.1 קילומטר באגן סאן קלמנט שבסאן דיאגו, קליפורניה. אורך המעטפת היה כ 145 מ"מ והמשקל הרטוב היה כ 138.6 גרם. בנוסף לדגימה היו גם כ 2000 באומדן בקועים.
הדגימה שהוצעה עם הבקועים הייתה זקנה והייתה בה פעילות אנזימטית נמוכה יותר מאשר בדגימה שהוצאה עם הביצים הלא מפותחות. בלוטת העיכול של הדגימה הראשונה הייתה קשיחה בעוד הבלוטה של הזן השני הייתה רפויה ונוזלית.
חרטומה של כל דגימה נצבע בצבע אדום חזק. השרידים של החומר השחור שנתפסו על שתי הנקבות הם חלק בלתי נפרד ממסת הביצים שהייתה דבוקה סביב הזרועות של שתי הדגימות. הדגימות הנוכחיות הן הגדולות ביותר מבין כל הדגימות שדווחו של מין זה. לדגימה מס 1 היו עדיין מספר אואוציטים בשחלה. השחלה של דגימה מס 2 הייתה מורחבת
לחלוטין.
בהסתמך על נתונים מולקולריים החוקרים בטוחים כי הזיהוי של הזן הנוכחי כ Gonatus onyx.
1. צבר ביצים וביצים אשר נאספו ביחד עם הנקבה שבדגימה 1
מספר שברי צבר ביצים שנקשרו לנקבה שבדגימה 1 נבחנו.
הביצים נמצאו בחומר רך ושברירי שדומה לג'ל אשר נראה כמצע שטוח יחיד בעובי ביצה אחת. צבר הביצים עשוי משתי ממברנות דקות שיוצרות תא ייחודי בדפוס שדומה לכוורת. ממברנות ממוזגות בין כל תא יחיד, דבר שעוזר לצבר להיות במקום כצבר. הביצים נמצאות באופן אקראי בצבר. בכל שבר נתון בפאזל הזה, ביצים נמצאות ברוב התאים
ובמקרים מסוימים, כאשר הממברנות סביב התאים קרועות התאים ריקים.
הצבר הוא שחור והוא כהה יותר במקומות בהם ישנו מיזוג בין ממברנות התאים ובהיר יותר באזורים הדקים בהם ישנן הביצים. הצבע עלול לנבוע מהדיו הקיים בכל נקבה.
2. בקועים אשר נאספו יחד עם הנקבה שבדגימה 2
הבקועים גדולים באופן יחסי. הגודל הכולל של הדגימה השמורה הוא 5 מ"מ, ומשקל רטוב ממוצע הוא 0.01 גרם.
גודל המעטפת נע סביב 3.2-3.5 מ"מ ורוחב המעטפת הוא 50%- 60% מאורחה. קיר המעטפת הוא רזה ושרירי. בלוטת הבקיעה נמצאת כמו גם התנפחות הבלוטה על הגב האחורי של המעטפת. אורך הסנפירים הוא 4%-5% מהאורך הכולל, והורחב הוא 15%-20% מהאורך הכולל. הראש לעיתים נכלל עם המעטפה. העיניים גדולות באופן יחסי של בערך 15%
באומדן מהאורך הכולל. הזרועות קצרות ויחסית בעלות גוף.
דפוס אופייני כרומטופורי מוצג בזמני הבקיעה בדרך כלל 5-6 בשורה יחידה באזור הרחוק מהפה בכל זרוע, זו יחיד בבסיס הסנפירים בקצה האחורי של הזרועות הגביות, אחד בקצה הפנימי של בלוטת הבקיעה באמצע זרוע הגב ושניים עד שלושה זוגות בזרוע הצדית.
הבקועים שנצפו בדגימה 2 הם בשלבים הפרלרולים הצעירים והקנים ביותר שנצפו עד היום בדיונון גונטידי.
לבסוף בקועים רבים התיישבו בקרקעית ושחו רק כאשר הופרעו.
דיון ומסקנות:
קלארק (1966) ציין לפני פחות משלושים שנה כי "ההתעלמות כמעט מוחלטת שלנו מהביצים והשלבים הלארוולים של התמנון האואגופסידי היא הזנחה יוצאת מן הכלל בידע שלנו בביולוגיית הראש רגליים".
בעוד הידע שלנו באשר לראש רגליים הלארוולי והאוקיאני בהחלט השתפר מאז, עם מעט יוצאים מן הכלל, הידע שלנו באשר לביצים לא השתפר. התמונות האחרונות מציינות אסטרטגיית רבייה חדשה בדיונון הגונטידי. עבודה נוספת בנושא מציינת כי ישנה אפשרות לאסטרטגיה דומה לזן Gonatus fabricii. התצפית הנוכחית על Gonatus onyx
מאמתת את התצפיות הקודמות באשר להרגלי הדגירה בקרב זני דיונון גונטידי.
הטלה בGonatus onyx מתרחשת בין אפריל ליוני או יולי לחופי קליפורניה, דבר זה עקבי עם התפיסה של דגימה מספר 2 בסוף מאי.
במים העמוקים בהם הדגימות הנוכחיות נתפסו הטמפרטורות קרובות ל 3 מעלות צלזיוס ויכולות להאריך את התפתחות הצאצאים עד ליותר מתשעה חודשים.
בהתחשב בכך שההטלה היא עונתית והבקיעה מתרחשת רק בקיץ, נקבה מספר 1 רק החלה ונקבה מספר 2 הייתה בסיום מה שנראה כתקופה בת 9 חודשים של דגירה. וזאת בהתאם לטווח ההישרדות שהוערך ממצבור ליפידים.
ביצים גדולות ופרקי התפתחות מורחבים יכולים להיות הסתגלות אשר עוזרת לפיתוח שלבים פארלרווים מתקדמים אשר מסוגלים להתמודד עם הגירה למים רדודים עשירים יותר ורדודים יותר. אבל התמונות מציגות בקועים גונטידים אשר משוחררים במים רדודים. נקבות דוגרות של הדיונונים הגונטידי יכולות להגר לאזור בכדי לשחרר את
הבקועים. הבקועים שנתפסו במחקר הנוכחי אולי שוחררו מוקדם מידי כתגובה לטראומה שבתפיסה ברשת כמו שקורה בדגירה בתמנוני מי ביניים. פעילות שחייה של הבקועים על הספינה הייתה מאוד נמוכה בטמפרטורות נמוכות וזה יכול להיות קשור לבקיעה קדם זמנה.
אסטרטגיות רבייה גמישות בדיונונים מזן Loligo forbesi
מבוא
מחקרים באשר לביולוגיית אוכלוסיות ורבייה של מספר מינים של דיונונים מזן ה Logilo מתפרשים על גבי שטח גיאוגרפי עצום. באופן קולקטיבי הם חיברו תמונה מלוכדת של הביולוגיה של בעיקר אותם דיונונים נריטיקים ועיצבו בצורה חזקה רעיונות כלליים על מחזור החיים של הראש רגליים.
עבודה מוקדמת על אוכלוסיית הים של קליפורניה בשביל Logilo opalescens הציגה דפוסי הטלה מרוכזים באזורים מוגבלים בלבד עם שיעור תמותה גדול של לאחר ההטלה.
מחקרים אלו היו משמעותיים והשפיעו בקביעת הרעיונות באשר ל הטלה כרונית באוכלוסיית הדיונונים, תקופת ההתרבות היא אחת המתרחשת במהלך חודשי החורף היא דפוס של Logilo pealei ו Logilo forbesi גם בחוף המערבי וגם בחוף המזרחי של האוקיינוס האטלנטי, למרות שבברור רואים שרבייה עונתית שמגיעה לשיאה באוכלוסיית נכפת על
אירועים בודדים של יחידים בוגרים מינית ופעילות ההטלה במשך רוב השנה בזן Logilo forbesi.
המחקרים על Logilo forbesi ו Logilo pealei חשפו גם מספר מקרים של חוסר עקביות במאפייני מעגל החיים בהם תקופת התרבות אחת משולבת עם עוד שתיים או יותר פעימות של גיוס לאוכלוסייה הבוגרת. חלק מהעקביות הזו מתאים להיפותזה באשר לאסטרטגיות רבייה גמישות הכוללות בתוכן תקופות חיים אלטרנטיביות של שנה עד שנתיים.
במחקר זה יבחנו אספקטים שונים בגמישות הטבועה ברבייה בדיונון הצפון מזרח אטלנטי Lgilo forbesi. העבודה היא חלק ממחקר על הביולוגיה של הזן ושל הדייג המסחרי של הדיונון מזן זה בחלק הצפון מזרחי של האוקיינוס האטלנטי. ליתר דיוק, כאן נחקרה הנוכחות של שוני בגודל הביצים בשחלה בוגרת והיחס בין גודל הגוף ותוצרי
רבייה בשני המינים ומספק מידע חדש בכדי להראות שישנם לפחות שני מצבי גודל ברורים בהתרבות בזן זה.
תוצאות:
בזן Logilo fobesi, תהליך ההתבגרות בשני המינים הראה מעגל שנתי מוגדר וברור.
התבגרות בנקבות נתגלתה החל מנובמבר 1990 ואוקטובר 1991 והלאה, דבר זה מותווה ביחס הגדל של ההתבגרות והדיונונים הבוגרים. אירוע שיא של התבגרות נקבות התקיים במרץ של שתי השנים ולאחר מכן הן שקעו במהירות, הנקבה הבוגרות האחרונה נעלמה ביוני 1991 ויולי 1992. התבגרות הזכרים החלה בספטמבר של שתי השנים 1990 ו 1991
וגם כאן שיא ההתבגרות היה במרץ של השנה שבאה לאחר מכן. זכרים בוגרים נעלמו אחרי יולי 1991 ומאי 1992.
המספר הכולל של הביצים שהוצגו בנקבות בוגרות נמצאות בטווח שבין ה-1000 ל-16000 והראו קורלאציה חיובית משמעותית עם אורך המעטפת.
הפיזור הרחב של מספר הביצים הכולל בדיונונים בעלי גודל דומה בשלבV יכול לנבוע מהשוני במספר הביצים שהוטלו כבר כיוון שכל אותם פרטים היו באופן פוטנציאלי בשלב ההטלה. בנוסף הייתה גם קורלאציה משמעותית עם אורך המעטפת ומספר הביצים בשני צינורות השחלה הקרובים ובשחלה.
ממוצע הקוטר של ביצים בצינור השחלה היה בקורלאציה קטנה מאוד עם אורך המעטפת.
תדירות התפוצה של קוטר הביצים בצינורות השחלה הקרובים באופן אחיד, למרות שהוטו שיווקית, בנוסף לכך, היסטוגרמה של דיונון יחיד הראתה גודל וצורת ביצים אחידים.
תדירות התפוצה של קוטר הביצים בשחלות היה יותר מורכב.
חשוב לציין כי הממד הגדול ביותר נמדד והמדידה בו היא אקוויוולנטית לאורך הביצי. ספירות של הביצים בצינורות השחלה המרוחקים ובלוטת צינור השחלה אבל לא נמדד גודלם.
אורך הזרע נמדד מ 9 עד 25 מ"מ אבל הראה מגוון קטן מאוד בין הפרטים. דבר זה אומר כי אורך הזרע היה קרוב מאוד לאורך המעטפת בזכרים בוגרים. המספר הכולל של זרעים בנמצא היה בקורלאציה בחיובית אם כי חלשה.
הפיזור הרחב ביחסים מאוחרים יותר היה צפוי כיוון שמספר זכרים היו בזמן הנתון בתקופת ההטלה ונין להניח כי שיחררו חלק מהזרע שלהם. המספר המקסימלי המוארך של זרעים היה 1023 לפרט עם אורך מעטפת של 540 מ"מ.
הגדרת דיונונים בוגרים כאלו שהגיעו לשלבים IV ו V, וחלוקת האוכלוסייה לקבוצות ארוך מעטפת של 20 מ"מ, אולי יראה כי נקבות מתבגרות בגודל שבין 160 ל 310 מ"מ בעוד זכרים מתבגרים באורך שבית 120 ל 450 מ"מ. בזכרים ישנם שני שיאים ברורים במערכה של יחס הבגרות נגד אורך המעטפת
דיונונים זכרים בוגרים המייצגים כל קבוצת גודל בבגרות נבחרו מדגימות ממערב סקוטלנד במרץ-אפריל 1991. דגימות אלו היו מייצגות של השלב המאוחר יותר בעונת הרבייה ובשני החודשים היו זכרים בוגרים בשתי קטגוריות הגודל. הכנות להערכה של הגיל בימים הרשתה ליחסים של גודל וגיל להבחן בזכרים בתנאי רבייה אשר קרובים
מבחינה גיאוגרפית ותקופת זמן.
דיון בתוצאות:
היחס הגבוה של דיונון בוגר בינואר 1991 והחודשים הקרובים יכולים לשקף את החוסר שבפרטים מהחוף המערבי מדגימות ינואר, בהתחשב בכך שיש יותר ראיות שהדיונון שנתפס בחוף המזרחי יותר בוגר באופן כלשהו מאלו שנתפסו בחוף המערבי באותו זמן.
אי רציפות בולטת אחת היא הנוכחות של יחס גבוה של דיונונים לא בוגרים באפריל של 1991 ו-1992. ניתן להניח כי דבר זה מייצג את החלק הראשון של הגיוס.
היחס הקטן של פרטים לא בוגרים שהוצג במאי של שתי השנים מרמז שהגיוס של אפריל נעלם בחלקו הגדול מהאוכלוסייה שנתפסה. לא ברור אם הדבר מייצג מוות צעיר ברמה גבוה הוא תנודה מחוץ לאזור הדייג. גיוס נוסף כנראה מתרחש במהלך חודשי הקיץ ומספר של דיונונים לא בוגרים נוכחים במהלך לפחות 9 חודשים בשנה.
הקיום של שני גדלים בבגרות לא דווחו בעבר למרות שניתן לומר באופן ספקני כי ישנה ראייה לכך במידע של אנגויל. תוצאות חדשות ממקור אחר בזן הזה ושל זן Logilo vulgaris חושפים תופעה דומה.
יכולות להיות שתי אסטרטגיות של היסטוריות חיים אלטרנטיביות באוכלוסיית הרבייה בחופים העיקריים. ניתן להתווכח האם מצבים אלו מייצגים את התבגרות הפרט בגילאים שונים או פרטים בעלי גילאים דומים אשר השיגו שיעורי גידול שונים בגלל תזונה שונה, שערי הגירה או דפוסי תפוצה במהלך הגדילה וההתבגרות.
שני דפוסים עיקריים נראים כתוצאה מאורך תדירות התפוצה, תקופתי ברבייה ובגיוס עקבי עם התמונה הכוללת של ה Logilo forbesi כזן שנתי. זנים הנכללים בביולוגית הרבייה, כדון שני מצבי הגודל בבגרות, קבוצת ההטלה של הביצים והתבגרות א-סינכרונית באוכלוסייה מרמזים כי הסיטואציה מורכבת הרבה יותר ושמעגל החיים יהיה יותר
מגוון מאשר חשבו בעבר.
גמישות שניתן לשקול היא אם כן טבועה באסטרטגיית הרבייה של הזן אשר מאפשרת לפוטנציאל האדיר שלה להתמודד עם התנודות בתנאים הביולוגיים והפיזיים, למרות שהציפיות העיקריות מהשוויון הלוליגינדי ותוחלת החיים של שנה או שנתיים לא ניתנים לגישור על ידי אמצעים אלו.
סימנים של הטלה מסופית קטועה או מורחבת בדיונונים מזן Logilo vulgaris Lamarck ו Logilo forbesi steenstrup
עד לאחרונה היה מקובל לחשוב כי נקבות קבוצת הראש רגליים היו מטילות את ביציהן בהטלה אחת או במספר ההטלות עוקבות ללא הפסקה ביניהן ומיד לאחר מכן הן היו מתות מתשישות.
עם השנים נהיה יותר ויותר קשה לתמוך בהשערה זו של השרצה יחידה בכל תקופת החיים של נקבות קבוצה זו. מלבד זן Nautilus שהוא זן יוצא דופן כיוון שאורך חייו הוא כעשרים שנה ונקבותיו משריצות אחת לשנה.
אסטרטגיית הרבייה של קבוצת הראש רגליים רחבה ומשתנה וישנו שוני בתהליכי ההבשלה וההתבגרות ותהליך ההטלה בין המינים. עם היוצא מן הכלל של זן זה שאר הזנים מקבוצת הראש רגליים נחשבים כאלו שהנקבה מתה מיד לאחר ההטלה למרות השוני הרב בין תהליכי ההתבגרות וההטלה ממן למן. על פי שוני זה , מספר אסטרטגיות רבייה שונות
יכולות להיות מוגדרות בקבוצה זו בהתייחס לתהליך הבשלת האואוציטים ולסוג תהליך ההטלה בכל מין. ההגדרה הנוכחית לאסטרטגיות רבייה שונות בקבוצת הראש רגליים היא מאוד מבולבלת.
הטלה מסופית סימולטנית
הטלה מסופית סימולטנית היא סוג של הטלה בה צינור הביצים הוא סינכרוני, הטלת ביצים מתרחשת בתקופת זמן קצרה בסוף תקופת החיים של החיה לפני המוות, אין הבשלת אואוציטים בתקופת ההטלה.
מספר מינים נמצאו כמציגים את ההטלה המסופית סימולטנית. סוג זה של הטלה נקרא גם הטלה מסופית והטלה יחידנית.
הטלה מסופית לא רציפה
הטלה מסופית לא רציפה היא סוג הטלה בה מתרחש ביוץ חלקי. ביוץ חלקי מרמז שנוכחות אואוציטים בשלבים שונים בשחלות מאפשר הפקה מתמשכת של הביצים בשחלות כפי שהותחל. ביוץ חלקי תואר במספר זנם.
בהטלה מסופית לא רציפה הטלת הביצים מתרחשת בקבוצות ביצים מופרדות במהלך תקופת ההטלה שהיא יחסית ארוכה למרות שבשום מקרה היא לא מייצגת מקטע מחיי החיה לפני המוות. הזן Logilo vulgaris reynaudii ו Logilo bleekeri נראים כזנים בהם מתרחשת ההטלה המסופית הלא רציפה בה גדילה אינה חלק משמעותי בין קבוצות ביצים
מופרדות, קבוצות ביצים כוללו הבשלת ביצים והטלה תת המשכית. סוג זה של הטלה מתאימת להטלה לא רציפה שהוגדרה על ידי בולצקי. צורה של ההטלה המסופית הלא רציפה היא ההטלה הכפולה, כאשר גדילה סומטית מתרחשת בין קבוצות ביצים שונות. בזנים מסויימים נמצא שהם מציגים את ההטלה הכפולה.
סוג נוסף של אסטרטגיית רבייה נמצא בדיונונים מזן Opisthoteuthis agassizi ו Opisthoteuthis vossi. אסטרטגייה זו היא ההטלה המתמשכת אשר הוגדרה וקיבלה את שמה על ידי ווילנואווה.
דפוסי הביוץ וההטלה ב Logilo vulgaris קיבלו מעט תשומת לב. מנגולד ווירץ ואחרים תארו שהמין כתקופת הטלה ממושכת אך רק שניים מבין החוקרים הציעו כי ה Logilo vulgaris יכול להיות מטיל לא רציף. במקרה של ה Logilo forbesi הראיות של תקופת רבייה ממושכת גם הוצגו. בעוד לום- קונג הצביע על הטלה ממושכת בזן זה אחרים
הצביעו כי ההטלה היא לא רציפה.
מחקר זה בודק את דפוסי הרבייה שהוצגו בשני המינים של Logilo vulgaris ו Logilo forbesi במים שמצפון מערב לספרד כך השלמת המחקר ממספר אספקטים של ביולוגיית הרבייה של שני המינים של הזנים הללו הותחל על ידי גוארה ורוכה, במיוחד ללא קשר למשך הזמן של תקופת ההתרבות וסוגי הביוץ וההטלה.
תוצאות:
בזכרים ונקבות בוגרים של Logilo vulgaris ו Logilo forbesi היה מגוון רחב ביחס GSI ובאורך המעטפת נמצא בשני המינים והזנים, ה GSI מצטמצם עם גדילה באורך המעטפת.
בשלב V בזכרים מזן Logilo vulgaris, היה מגוון רחב ביחס ה SCW (קומפלקס ספרמטופורי) וב BW (משקל הכולל) נצפה באורך יחסי לאורך המעטפת. לפרטים שאורך המעטפת שלהם הוא מתחת ל-380 מ"מ היה GSI גדול מ 1.3% בעוד שבדיונונים גדולים יותר ה GSI יהיה מתחת ל 1.3%. היה מגוון גדול בין אורך צינור הביצים, ה SCW ו BW.
לעומת זאת, נצפה שהפרטים עם GSI מעל 1.3% היו בעלי צינורות ביצים קטנים יורת מאלו בעלי GSI נמוך מ 1.3%. בין דגימה עם טווח של צינור אורך צינור ביצים (13-17 מ"מ), שהיו עם GSI 1.3% הראו SCW גדול יותר.
בשלב V בזכרים מזן Logilo forbesi צמצמו באופן משמעותי את יחס ה SCW וה BW נמצא באופן יחסי לאורך המעטפת. זכרים בעלי GSI גבוה מ 1.3% הוצגו בגדלים שמתחת ל 410 מ"מ של אורך המעטפת בעוד אלו שהיו בעלי GSI נמוך מ 1.3% היו בעלי גודל של אורך המעטפת גדול מ 410 מ"מ ו SCW נמוך יותר. ה SCW הצטמצם גם עם אורך צינור
הביצים. צוין כי זכרים מזן Logilo forbesi עם GSI מעל 1.3% הציגו קומפלקס גדול יותר וצינורות ביצים קטנים יותר מאשר בזכרים בעלי GSI מעל 1.3%.
קוטר האואוציטים בשחלות ה Logilo vulgaris מתפרס בין 0.1 ו 4.1 מ"מ, בעוד שאצל נקבות ה Logilo forbesi הטווח הוא בין 0.1 ו 4.3 מ"מ. בשני המינים שחלות הנקבות הבוגרות בכל הגדלים מחקרים הראו שוני קל בתפוצה רב צורתית של אואוציטים בהישענם על בחינת הפרט. אנליזה של טווח הגדלים של האואוציטים בשחלות של 9 נקבות
מזן Logilo vulgaris הראו נוכחות של 3 עד 5 קבוצות שונות של אואוציטים ובהישענם על לימוד הפרט. מינימום של 3 ומקסימום של 7 קבוצות גודל של אואוציטים נמצאו בשחלות של 14 נקבות בוגרות מזן Logilo forbesi.
מספר האואוציטים בצינורות השחלה הקרובים בשני המינים משתנה בצורה ישירה עם אורך המעטפת. ב Logilo vulgaris המספר המקסימלי של אואוציטים בזמן הנתון היה 10000 בעוד בזן ה Logilo forbesi המספר הגיע עד ל 4700.
משקל הבלוטה הנידלמנטית (NGW) גדל בנקבות שני המינים. במקרה של נקבות עם GSI מתחת ל 4.0 לעומת זת המשקל היה פחות מנקבות בעלות אותו גודל עם ממוצע GSI בין 4.0-7.0 או של יותר מ 7.0. היחסים הללו היו מעריכיים בכל מקרה.
דיון בתוצאות:
הנוכחות של זכרים קטנים מזן Logilo vulgaris עם צינורות ביצים קטנים, GSI גדול מ 1.3 ויחס מגוון מאוד של SCW/BW ביחד עם זכרים גדולים בוגרים מאותו זן עם צינורות זרע גדולים, GSI קטן מ 1.3 ואותו יחס מגוון SCW/BW כמו בקודם, יכולים להיות מוסברים בשתי צורות:
צינורות הזרע אולי יוצרו לאורך תקופת ההזדווגות מה שגרם להצטמצמות האשכים. כיוון שיחס אורך צינור הזרע/ אורך המעטפת הוא ליאנרי, אורך צינור הזרע התרחב באותן חיות בוגרות בעוד הגדילה הייתה סומטית.
הקיום של שתי קבוצות דיונונים בבגרותם, הקטנים והצעירים יותר היו בעלי גונדות גדולות באופן יחסי והגדולים המבוגרים יותר היו בעלי גונדות קטנות יותר אבל צינורות זרע גדולים יותר. אם הגודל של הבוגר הוא גדול והושג במקום ההשקעה ברבייה אזי ניתן יהיה לצפות כי ה GSI יהיה נמוך יותר בדיונונים הבוגרים הגדולים
יותר. שתי הקבוצות הללו של דיונונים בבגרותם נראה כי מיוצגות על ידי בעלי חיים בעלי גיל שונה.
הנוכחות של התפתחות א-סינכרונית באואוציטים לוליגינדים הוצגה באופן היסטולוגי בזנים Logilo vulgaris reynaudii ו Logilo bleekeri והדבר מרמז ששני המינים מטילים באופן לא רציף. גודל התפוצה באואוציטים שחלתיים בזן Logilo forbesi בשלבי בגרות שונים שהוצג על ידי לום קונג הביא אותה להציע כי ההטלה היא מתמשכת
בזן זה. אבל מנקודת מבט מאמר זה המידע שמוצג על ידי לום קונג אינו מספיק כדי לתמוך ברעיון ההטלה המתמשכת בזן זה.
כאשר תפוצת האואוציטים של יותר מדגימה אחת מוספת ומנותחת כמו שנעשה על ידי המחבר, נוכחות מצבי הגודל הדומיננטים נעלמה. בנוסף לכל זאת, נוכחות האואוציטים במאגר בשלבי התבגרות שונים במהלך תהליך ההטלה אינה מספיקה כי לזהות זן כלשהו כבעל הטלה כפולה וזאת בגלל שהטלה כפולה מרמזת שגדילה סומטית מתרחשת בין קבוצות
ביצים שונות דבר שלא אובחן במקרה של Logilo vulgaris ו Logilo forbesi.
ישנם מספר סימנים ב Logilo vulgaris ו Logilo forbesi שתומכים בקיום של הטלה כפולה ב Sthenoteuthis ovalaniensis אבל הם לא ראיות ברורות להטלה כפולה או אי רציפה. סימנים הלו הם:
המגוון הרחב במספר הכולל של האואוציטים הצינורות השחלה והשחלות בנקבות באותו שלב בגרות ובעלי אותו אורך מעטפת. אבל, עניין זה יכול להיות מוסבר על ידי שיעור גדילה מגוון אשר מתועד בצורה טובה בשני המינים הלוליגינדים בעוד ניתן צלפות כי מספר נקבות יתבגרו מוקדם מהאחרות.
טווח אורך המעטפת כוסה על ידי שלבים IV ו V של ההתבגרות ב - Logilo vulgaris ו -Logilo forbesi. שוב, הנקודה עלולה להיות מוסברת באופן דומה על ידי העובדה שיש עדויות הגיוניות לשני מצבי גודל בזכרים ובנקבות בוגרים בשני המינים.
הצמצום של משקל הבלוטה הנידמנטלית (NGW) ושל ה GSI ביחס לאורך המעטפת שנצפה יכול להיות מוסבר כנפילה ב NGW אחרי התרחשות ההטלה. למרות זאת עדיין נשאר לראות האם משקל הבלוטה הנידמנטלית יצטמצם בנקבות בהטילו בהזדמנות אחת או יותר קודם לתפיסתה.
לסיכום, הראיות תומכות בצורה חזקה בהטלה מסופית מורחבת ולא רציפה ב Logilo vulgaris ו - Logilo forbesi כמו שהוצג על ידי מספר מדענים כגון גוארה ורוכה (1994), למרות שראיות באשר להטלה כפולה הן מינימליות.
ביבליוגרפיה
Abbott, N.J. Williamson, R. and Maddock, L. (1999), Cephalopod Neurobiology, Oxford University Press.
Boyle P.R., Pierce G.J., Hastie L.C., Flexible reproductive strategies In the squid Logilo forbesi, Marine Biology (1995) 121: 501-508.
Coelho ML (1995) Review of the influence of oceanographic factors on cephalopd distribution and life cycle. NW Atlant Fish Organ (NAFO) scient Coun Stud 9:47-57
Cousteay, J. Diole P. (2000). Octopus and Squid. The soft intelligence. Doubleday.
Ellis, R. (1998) The Search for the Giant Squid. Alfred A Knof: New York. 321 pp.
Jereb. P. S. Ragonese and S.v. Boletzky. (2001). Squid age determination-using satellites. Proceedings of the international workshop. 9-14 Oct. 2001, Mazar del Vallo, Italy. N.T.R. - I.T.P.P. Special Publication 1.
Lum Kong A. Pierce GJ. Yau C (1992) Timing of spawning and recruitment in Logilo forbesi (Cephalopoda: Loliginidae) in Scottish waters. J mar boil Ass UK 72: 301-311
Norman. M. (2000). Cephalopods, a world guides. Conch books. Hackenheim. 320 pp. Isbn 3-925919-32-5.
Packard, A. (1992) Cephalopods Life Cycles Vol.II, Comparative Reviews, Academic press, London.
Pecl G., 12 sptember (2000), Flexible reproductive strategies in tropical and temperate Sepioteuthis squids, Marine Biology (2001) 138: 93-101.
Rocha F., Guerra A., 3 May 1996, Signs of an extended and intermittent terminal spawning in squids Logilo vulgaris Lamarck and Logilo forbesi steenstrup (Cephalopoda: Loliginidae), Journal of Experimental Biology and Ecology 207(1996) 177-189.
Seibel A., Hochberg F.G, Carlini D.B, 25 May 2000, Life history of Gonatus onyx (Cephalopoda: Teuthoidea): deep sea spawning and post spawning egg care, Marine Biology (2000) 137: 519-526
Summers WC (1983) Logilo pealei. In: Boyle PR (ed) cephalopod life cycle. Vol 1/ Academic Press, London/ pp 115-142
National Resource Center for Cephalopods: www.Nrcc.utmb.edu/CephInfoRes.htm

21

תגים:

רבייה · דיונונים · ביצים · מין · זכר · נקבה · גודל · מים · אוקיאנוסים · דגים · בעלי · חיים · ימיים · ביולוגיה · ימית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אסטרטגיית רבייה בדיונונים", סמינריון אודות "אסטרטגיית רבייה בדיונונים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.