היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 64276
סקירה ביקורתית של גישה מרכזית אחת במחקר הפסיכולוגי הקיים להתנהגות מינית אנושית.
11,675 מילים (כ-36 עמ'), 30 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 67164
שני פנים לאישה - האימהית אל מול המינית
3,672 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 63374
הרצון להגיע לשוויון מול המגבלות הביולוגיות, והשינויים בנושא בארץ ובעולם.
7,459 מילים (כ-23 עמ'), 8 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 60492
סיכום הדעות השונות הנוגעות לתהליך הברירה הטבעית, כהתייחסות לשאלת קיומה של הביולוגיה כמדע עצמאי.
3,136 מילים (כ-9.5 עמ'), 7 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 60079
העבודה בוחנת את שיטות ההדברה הכימית והנזקים הכרוכים בה ומציעה את שיטת ההדברה הביולוגית כאלטרנטיבה יעילה יותר, בטוחה יותר, ידידותית לסביבה וכן זולה יותר בטווח הארוך.
8,433 מילים (כ-26 עמ'), 21 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 32707
פירוט מבנה מחקר שיעסוק בתפיסת מטרות המקצוע וההקשר הבית- ספרי על ידי מורים לתנ"ך ולביולוגיה המלמדים בבתי ספר על יסודיים בחינוך הממלכתי -דתי.
4,416 מילים (כ-13.5 עמ'), 0 מקורות, 93.95 ₪
עבודה מס' 69178
ניתוח מקרה של דיון מורה ותלמידים בשיעור ביולוגיה.
1,480 מילים (כ-4.5 עמ'), 0 מקורות, 241.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7