היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 68126
האם בתאונה זהה מידת נורמאליות האירוע תשפיע על השיפוטים לגבי התאונה, כך שחשיפה לאירוע אבנורמלי תביא לשיפוטים מחמירים יותר של התאונה, מאשר חשיפה לאירוע נורמאלי.
4,031 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 33356
הצגת הארגון, האירוע, הבעיות העיקריות, ניתוח האירוע והצעת פתרונות.
3,884 מילים (כ-12 עמ'), 0 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 33395
הגדרת הארגון, הצגת האירוע, מבנה החברה, הבעיות העיקריות, ניתוח האירוע, הבעיות ודרכי פתרון.
2,994 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 66653
ניתוח אירוע במקום עבודה.
2,752 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68840
ניתוח של אירוע הקשור להתייעלות בהוצאות הכספיות.
6,002 מילים (כ-18.5 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60213
עבודה זו דנה באופן בו טיפלה העיתונות הישראלית בעברית באירועי אוקטובר 2000 , במהלכם נהרגו 13 אזרחים ערבים במפגש בין מפגינים לכוחות המשטרה.
7,904 מילים (כ-24.5 עמ'), 14 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 65596
השפעת אירועי יוני 1989 על יחסי ארצות הברית וסין
4,629 מילים (כ-14 עמ'), 15 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 69132
ניתוח אירוע על פי מספר תיאוריות.
1,810 מילים (כ-5.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67124
כיצד משווקים שירות ולא מוצר (גן אירועים)
5,898 מילים (כ-18 עמ'), 15 מקורות, 168.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100