היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 21
עבודה מס' 70279
פיתוח מפתח מותג לידיעות אחרונות.
3,609 מילים (כ-11 עמ'), 0 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 67005
המלצות לאופן ניהול השינוי בארגון.
3,818 מילים (כ-11.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65185
התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.
5,024 מילים (כ-15.5 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 67264
בדיקת כמות ואופן הסיקור, תוך התייחסות למסגרות הניתוח המרכזיות ולאופיו של השיח התקשורתי אודות המתיישבים.
6,348 מילים (כ-19.5 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70205
סקירה תיאורטית ובדיקה של 44 כתבות משני העיתונים.
8,511 מילים (כ-26 עמ'), 25 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 67022
יישום תפישות תיאורטיות לגבי הממונה הישיר.
4,051 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66991
יישום שיטת קייזן במחלקת המשק.
6,716 מילים (כ-20.5 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 68011
ניתוח פרסומות שהופיעו בעיתונים "מעריב" ו"ידיעות אחרונות".
4,819 מילים (כ-15 עמ'), 19 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 66914
האם חלו שינויים בדימויי הגברים בשנת 2005 לעומת 1985 בפרסומות בעיתונים "ידיעות- אחרונות" ו-"מעריב" בחודשים מאי יוני ויולי.
28,874 מילים (כ-89 עמ'), 20 מקורות, 604.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 21