היישום אינו מחובר לאינטרנט

התפתחותה של בנקאות ברוסיה בשנים אחרונות

עבודה מס' 065185

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.

5,024 מילים ,9 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בעבודה זו נעשתה על ידינו סקירה של הסקטור הבנקאי ברוסיה בשנים אחרונות. עסקנו בהתפתחות של הפעילות הבנקאית, הצגנו נתונים מאקרו כלכליים והתמקדנו גם בתוצאות הפעילות של ארגונים פיננסיים. בתור המגמה העיקרית של התפתחות המגזר הבנקאי בשנת 2005 חייבים לציין את הגידול ברמת התחרותיות כמעט בכל ענפי הפעילות הבנקאית. הגידול ברמת התחרותיות בשוק האשראי הרוסי מצד נותני אשראי הבינלאומיים מתבטא בין היתר גם בהרחבת מקורות מימון אפשריים של המגזר הלא-פיננסי של הכלכלה. את הגידול הנ"ל ניתן לאפיין גם בגידול היקפי ההשקעה מצד הבנקים הזרים, בשימוש באיגרות חוב אירופאיות וברישומי פיקדונות. כמו כן חייבים לציין את ההתפתחות האקטיבית של שוק אגרות החוב המקומי הרוסי, שמתבסס על רובלים.

עבודה זו מחולקת לפרק סקירה כללית על רוסיה ושלושה פרקים המתארים את המצב המאקרו כלכלי של רוסיה, את הארגונים הפיננסיים ואופן תפקודם והתפתחותם בכלכלה רוסית. עיקר הניתוח יתבסס על הפרק השלישי, בו מתואר סקטור בנקאי עם כיווני התפתחויות בשנים אחרונות, בין היתר את ההשקעות בסקטור בנקאי ומי המשקיעים בו, את ההשקעות של הסקטור הבנקאי, את מדיניות האשראי של הסקטור הבנקאי.

תוכן עניינים:
מבוא
רוסיה - סקירה כלכלית
I. מצב מאקרו-כלכלי של רוסיה
II. ארגונים פיננסיים בכלכלה רוסית
III. התפתחות של הסקטור הבנקאי הרוסי בשנים אחרונות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: מקורות העבודה הינם אתרי אינטרנט וחלקם בשפה הרוסית.
כמו כן, לא צויינו בעבודה מראי מקום.

קטע מהעבודה:

עבודה זו מתארת את התפתחות הסקטור הבנקאי ברוסיה כסקטור חדש יחסית בכלכלה מתפתחת עם משברים במעצמה בעלת משאבים בלתי מבוטלים.
בשנים אחרונות ישנה עליה מתמדת ברווחי הבנקים וזאת כתוצאה מכניסה של מערכת הבנקאית לתחומים שונים, כגון: תשלומים שלא במזומן, ביטוח הפיקדונות. לתחום ביטוח פיקדונות ישנה השפעה פוזיטיבית על יציבות המערכת הבנקאות ברוסיה, ובנוסף ביטוח פיקדונות מעלה את רמת אמינות מצד הלקוחות.
כיוון התפתחות זה מצביע על עליה בתחרותיות ברוב תחומי הפעילות של הבנקים, הדבר משפיע באופן חיובי על כלכלת רוסיה. גורם זה מחייב מערכות פיננסיות להגדיל אפקטיביות ולהסתגל לתפקוד בסביבה תחרותית צפופה.
כמו כן, חייבים לציין שהתפתחות מהירה זו של המערכת הבנקאות מביאה להצטברות הסיכונים. בתנאים אלו מתעוררת חשיבות רבה לפיקוח קפדני של מערכות ניהול סיכונים ובקרה פנימית בארגונים פיננסיים.

תגים:

אירגונים · בנק · בנקאות · בנקראות · ברוסיה · כללה · כללי · מאקרו · ניתוח · פיננסיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התפתחותה של בנקאות ברוסיה בשנים אחרונות", סמינריון אודות "התפתחותה של בנקאות ברוסיה בשנים אחרונות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.