היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 60226
סקירת התפתחות קהילת ההאקרים במקביל להתפתחות הטכנולוגית.
3,901 מילים (כ-12 עמ'), 12 מקורות, 126.95 ₪
עבודה מס' 66323
ניתוח ההיתכנות לכניסת בנקים זרים למערכת הבנקאות בישראל - נתונים השוואתיים מהעולם, נתוני מאקרו, השפעות רגולטוריות ומודל אקונומטרי.
6,259 מילים (כ-19.5 עמ'), 15 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 63320
ניתוח סביבת מיקרו ומאקרו, ניתוח דוחותיה והערכת שוויה של חברת עלית.
12,963 מילים (כ-40 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50945
דיון במושג משבר מטבע תוך סקירה היסטורית של משברי מטבע בעולם, מודלים שונים של משברים ובחינת המשק הישראלי.
12,286 מילים (כ-38 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 66058
מאפיינים פסיכולוגיים, אתיקה של האקרים, האקרים פוליטיים וטרוריסטים ברשת.
2,796 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 70658
ניתוח מיקרו ומאקרו של החברה.
1,371 מילים (כ-4 עמ'), 0 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65594
בחינת איסור הריבית באיסלם כחלק מהמערכת הכלכלית ואת הדרכים שנוצרו על מנת לעקוף את האיסור.
16,713 מילים (כ-51.5 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66793
כיצד משפיעים פרמטרים מאקרו כלכליים על מניות השונות ומהי עוצמת השפעתן, והשפעתן של המלצות מסוימות.
15,151 מילים (כ-46.5 עמ'), 24 מקורות, 314.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8