היישום אינו מחובר לאינטרנט

אלימות בבתי הספר

עבודה מס' 070566

מחיר: 384.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההתמודדות של המורים עם אלימות בבית הספר.

10,394 מילים ,12 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

מערכת החינוך עשתה כברת דרך בכל הנוגע לביעור נגע האלימות מתוכה. בשנות השבעים והשמונים בעיית האלימות נתפסה כ"אין בעיה" השימוש בביטויים כמו: "מעשי משובה של תלמידים", "פחזות של מתבגרים", "שטויות של ילדים", "משחקים של בנים" ודומיהם היו ביטויים שכיחים. כאשר החלו אמצעי התקשורת לדווח על מקרי אלימות קשים שהתרחשו בין כותלי בתי הספר והמחקר אישש זאת (הורביץ ואמיר 1981). בשנות התשעים חדרה תופעת האלימות לתודעה בזירה החינוכית ומשרד החינוך הכיר בקיומה של התופעה ועודד הפעלה של עשרות פרויקטים נקודתיים ותכניות מדף שנועדו להביא לשיפור מהיר ולהעיד על עשייה. בעשור האחרון משרד החינוך דואג לעיצוב וליישום של מדיניות למיגור התופעה. מושגים כמו אלימות בבית הספר", "פגיעה מינית", "אלימות מילולית", "אלימות נגד רכוש", "בריונות" ועוד. השינוי המושגי בשיח החינוכי-ציבורי משקף מהפך בתפיסות ובעמדות של החברה בישראל ובתוך כך של מערכת החינוך בנושא בתי הספר אמורים "לתפור חליפה" ייחודית בהלימה למאפייניהם על מנת לקדם אקלים חינוכי מיטבי בכלל וטיפול בתלמידים בסיכון גבוה בפרט. גם אם סקרים עדכניים מצביעים על ירידה מתונה ברמת האלימות בקרב בני הנוער בישראל, קיימת בשלב זה ההכרה כי מדובר בבעיה חברתית חמורה ומורכבת, ולשם הפחתתה נדרש שיתוף פעולה מערכתי רב-תחומי, עקבי ויעיל.
בבית ספר שבו אני מלמדת תופעת האלימות אינה בשכיחות גבוהה. יחד עם זאת יש אפס סובלנות לכל מקרה אלימות. אנשי מקצוע חיצוניים שגיבשו יחד עם הצוות החינוכי תכנית אשר על פיה ינהגו כל המורים כמקשה אחת. המודעות שהפרעות התנהגות של תלמידים מקורן לפעמים ברקע האישי של התלמיד, י קשיי ההתנהגות מושפעים מהאקלים החברתי ורמת ההישגים הלימודיים מושפעים מאינטראקציה עם המחנכים ומטיב הסביבה. בעבודתי זו יש בדעתי להתחקות אחר התמודדות המורים עם בעיית אלימות התלמידים בבית ספר "אלון" והדרכים בהם נוקטים כדי למגר את התופעה.

מטרת עבודה זו לבחון את: "התחקות אחר התמודדות המורים עם אלימות בבית הספר אלון".
בעבודה זו אשים דגש על חמישה היבטים עיקריים שינחו אותי לאורך כתיבת העבודה:
המושג אלימות
פרופיל התלמיד אלים
הקושי בהתמודדות עם תלמיד אלים
תפקיד ההורים בהתמודדות עם התופעה
סיטואציות אלימות בבית הספר

תוכן העניינים:
מבוא
1.1 מניעים לבחירה בנושא
1.2 מטרות והיבטים
1.3 תרומות לקהלים
2.1 מושגי מפתח
תיאוריות בנושא האלימות
תסכול - תוקפנות
תיאוריית הלמידה
תיאוריית הקוגניציה החברתית
תיאוריית הסיטואציה או תיאוריית האפיזודה האלימה
תיאוריית התנהגות ההמון
2.2 המסגרת החברתית
מודלים ותוכניות במערכת החינוך לטיפול באלימות:
2.3 בראי המחקר:
התמודדות מערכת החינוך עם בעיית האלימות / תמר הורביץ
אלימות במערכת החינוך /רמי בנבנישתי, מונא חורי-כסאברי ורון אבי אסטור
לקראת המאבק באלימות/. רלף-אריק פוסלט
3. מתודולוגיה
כלי המחקר וההליך המחקרי
3.1 אוכלוסייה כללית
3.2.1 סוגי מסמכים
3.2.2 מעמד החוקר כצופה
3.2.3 ראיון עומק אתנוגרפי
רשימת השאלות של הריאיון המובנה
3.3- קשיים והתמודדות
4. ממצאים
4.1 רמה תאוריית
4.1.2 סיטואציות
4.2 ניתוח ראיונות
סיכום
5.1 דיון
המלצות
אחרית דבר
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

אלימות מוגדרת כפעילות אנטי הומנית, החורגת מגבולות הנורמות החברתיות, פעילות זו חורגת מגבולות הנורמות החברתיות, נושאת מטען שלילי מובהק ומכוונת לפגוע בזולת או ברכושו ישירות או בעקיפין, המושג "אלימות" אינו מתייחס רק לפגיעה עצמה, אלא גם לשיפוט ההתנהגות. התנהגות המתפרשת באלימות היא תוצר של שיפוט סובייקטיבי, התלוי בנסיבות ומושפע מערכם ומעמדות. השיפוט והגדרת התנהגות כאלימה תלויים בהתייחסות לפוגע (גולד,הירש וכנעני 1999)
התנהגות שתוצאותיה הן פגיע בזולת. הפגיעה יכולה להיות פיסית או פסיכולוגית, דהיינו שמעורבת ה פגיעה על ידי השפלה ושימוש לרעה בכוח כפייה. אלימות מתייחסת לא רק לפגיעה עצמה, אלא גם לשיפוט - הערכת הפגיעה והתוויות השם "אלימות" להתנהגות. מילים אחרות: התנהגות שמתפרשת כאלימות היא בין השאר תוצר של שימוש סובייקטיבי של השופט, של הצופה, ושל הקורבן. רביון ורדאי (1988)

תגים:

הצקה · אלימות · חינוך · תוקפנות · תיאוריית הלמידה · קוגניציה חברתית · התנהגות ההמון · איכותני · שאלון · מורים · מורות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אלימות בבתי הספר ", סמינריון אודות "אלימות בבתי הספר " או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.