היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 64056
השחיקה בקרב מורות ובדיקת התעצמותה עם המעבר ליום לימודים ארוך.
3,848 מילים (כ-12 עמ'), 3 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 65387
כיצד מתמודדות מורות ותיקות (ותק מעל חמש שנים) ומנוסות בבתי הספר עם מצבי לחץ קיצוניים.
16,247 מילים (כ-50 עמ'), 11 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61937
השפעתם של משתנים חברתיים ואישיים.
14,955 מילים (כ-46 עמ'), 56 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 64456
בחינת הקונפליקט בית-קריירה בחברות קולקטיביסטיות שמרניות הפועלות תחת מוסכמות חברתיות נוקשות ביחס לתפקידי המינים במשפחה.
4,590 מילים (כ-14 עמ'), 50 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64695
בדיקת דעות, תחושות ועמדות של גננות ומורות בנושא שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.
20,800 מילים (כ-64 עמ'), 100 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 10124
אופן ניהול כגורם בהיעדרויות מורות, איתור הגורמים להיעדרויות מורות, היעדרויות כפונק' של ניהול המנהל, סקירה תיאורטית ובדיקה אמפירית.
3,775 מילים (כ-11.5 עמ'), 14 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60622
כיצד מורות ומורים 'מחברתים' בנות לתפקידי מורות ובנים לתפקידי ניהול.
3,043 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62289
בחינת מנהיגות מעצבת בבית ספר, באמצעות ניתוח ראיון עם מנהלת ושלוש מורות.
7,652 מילים (כ-23.5 עמ'), 30 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70586
מחקר איכותני הבודק ארבע מורות שמשלבות תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה.
14,205 מילים (כ-43.5 עמ'), 36 מקורות, 499.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14