היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 63414
סקירה ספרות וניתוח ארגוני.
3,261 מילים (כ-10 עמ'), 2 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63182
סקירת הנושא ותיאור תכנית טיפול.
3,579 מילים (כ-11 עמ'), 7 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 63486
יישומי למידה מתוקשבת בקמפוס ספיר.
3,706 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 63619
6,928 מילים (כ-21.5 עמ'), 26 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63714
8,702 מילים (כ-27 עמ'), 18 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63126
בדיקת שביעות רצונם של התלמידים מכל אחד ממודלי הלמידה המתוקשבת- סינכרונית, א-סינכרונית ומשולבת.
5,253 מילים (כ-16 עמ'), 31 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 63097
בדיקת ההשערה כי הפעילות המוטורית של הילד עם ADHD גוברת במשך יום הלימודים.
2,959 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62872
סקירת מחקרים רלוונטיים תוך התייחסות לתיאוריית הלמידה והחיקוי.
5,978 מילים (כ-18.5 עמ'), 10 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 62934
סקירת הספרות והצעה למחקר.
7,863 מילים (כ-24 עמ'), 60 מקורות, 324.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100