היישום אינו מחובר לאינטרנט

אופציות לעובדים

עבודה מס' 070350

מחיר: 153.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה כפי שמדווחים בדוחות הכספיים?

5,816 מילים ,32 מקורות ,2014

תקציר העבודה:

התגמולים הניתנים למנהלים ולעובדים בחברות ציבוריות כוללים מספר מרכיבים לרבות: שכר, בונוס תלוי ביצועים, אופציות הניתנות בהתאם לביצועים או אופציות על מניות ותוכניות פנסיה. בארה"ב מעניקים למנהלים בחברות יותר מאשר בארצות אחרות במערכת הבנקאות למשל מעניקים למנהלים בכירים אופציות ומניות. אופציות נתפסת אומנם כתגמול המתמרץ מנהלים, אך אופן יישומה דוחק לקרן זווית את מדידת הביצועים. ברוב המקרים הוזנח הקישור בין ביצועי המנהלים לבין חלקם בעוגת התגמולים וגודלה היחסי של חבילת האופציות.
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה. מדגם המחקר כלל 61 חברות מענף הנדל"ן, הטכנולוגיה, ההשקעות ואחזקות, חברות בתחום המסחר והשירותים, התעשייה, ביטוח ובנקים. בכדי לבחון את שאלת המחקר, נעשה שימוש במספר מדדים כלכליים בין השנים 2013 -2009: תשואה על ההון, תשואה על הנכסים ושיעור הרווח הנקי. במסגרת המחקר הנוכחי נעשה שימוש במודלים של רגרסיה לינארית עם משתני דמה על מנת לענות לשאלת המחקר ולמצוא, האם תגמול עובדים / נושאי משרות באמצעות כתבי אופציות מסביר את ביצועי החברה וכן מה מידת ההסבר כאשר קיימת.
ממצאי הבדיקה העלו מספר מסקנות: לתגמול עובדים/מנהלים באמצעות אופציות לא קיימת תרומה מובהקת לניבוי מדדי הרווחיות של החברה, פעילות בענפי הטכנולוגיה והנדל"ן מסבירה את התשואה על ההון והתשואה על הנכסים ולא בהכרח אופן התגמול (אופציות), לענף הפיננסים קיימת תרומה לניבוי התשואה על הנכסים. ממצאי הבדיקה מפריכים את ההשערה לפיה לתגמול באופציות קיימת השפעה /תרומה לניבוי הרווחיות של החברה.
השערות המחקר
השערת המחקר המרכזית טוענת כי יימצא קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה. כמו כן השערת המחקר נבדקה תוך התייחסות לסעיפים הבאים:
1. תגמול באופציות מנבא את התשואה על ההון
2. תגמול באופציות מנבא את התשואה על הנכסים
3. תגמול מנבא מימד שיעור הרווח הנקי

תוכן עניינים:
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
תוצאות
דיון, מסקנות וסיכום
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

בשנת 1972 פורסם התקן האמריקאי אשר הסדיר לראשונה את הטיפול החשבונאי בהנפקת אופציות לעובדים. התקן קבע כי את ההטבה יש למדוד לפי השווי הפנימי הנאיבי של האופציה, קרי, עודף העלות של מחיר השוק על מחיר האופציה ותוספת המימוש של האופציה בתאריך המדידה. במדידה זו אין כל התחשבות בערך הכלכלי של אלמנט הזמן המהווה פרמטר מרכזי בהערכת שווי אופציה על פי תקן FAS 123 (כפי שיורחב בהמשך) שכן המימוש מתבצע רק בעתיד. התקן האמריקאיAPB 25- מתייחס באופן כוללני לתוכניות הנפקת ניירות ערך של החברה למנהלים ועובדים, או לקביעת פיצוי כספי בהתחשב במחיר השוק של המניות או בשינוי במחירן(8).

תגים:

רווחיות · תגמול עובדים · אופציות · שכר · רווח · מניה · חשבונאות · שוק ההון · תגמולי עובדים · מנהלים · תשואה · דוחות כספיים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אופציות לעובדים", סמינריון אודות "אופציות לעובדים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.