היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 50137
התאמת גבולות מחירי אופציות על שער הדולר לסיטואציה בה הוא נמצא על גבולה התחתון של רצועת האלכסון למניעת רווח ארביטראז' ולהצבעה על כווני השינויים.
5,036 מילים (כ-15.5 עמ'), 0 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65837
ניתוח ההטבה "אופציות לעובדים", דיון בשאלה האם הכנסה פירותית או הונית, מיסוי ההטבה, ניתוח הסעיפים הרלבנטים בפקודת מס הכנסה, ניתוח השאלה האם מיסוי אופציות לעובדים עומד בהיבט מטרות המס (פשטות, יעילות והגינות).
7,207 מילים (כ-22 עמ'), 8 מקורות, 332.95 ₪
עבודה מס' 62403
דיון בשלושה מחקרים שבדקו השפעת אופציות ומניות בחברות בארה"ב בהיבטים שונים.
8,796 מילים (כ-27 עמ'), 14 מקורות, 592.95 ₪
עבודה מס' 64559
בדיקה האם תאוריות הגבול התחתון והעליון של מחירי האופציה (דולר שקל ) עוברות את מבחן המציאות.
8,539 מילים (כ-26.5 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 70350
האם קיים קשר בין תגמולי עובדים ומנהלים באמצעות אופציות לבין רווחיות החברה כפי שמדווחים בדוחות הכספיים?
5,816 מילים (כ-18 עמ'), 32 מקורות, 153.95 ₪
עבודה מס' 67753
בחינה של היבטים שונים בנושא שווי הוגן של אופציות למניה לעובדים.
9,002 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62717
7,435 מילים (כ-23 עמ'), 35 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 62589
סקירת צורות ההגנה בפני שינויים בשערי המט"ח.
6,301 מילים (כ-19.5 עמ'), 11 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60303
סקירה תיאורטית ובדיקה על מחזורי עסקאות.
5,493 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15