היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת שיטת דירוג התשובות (יחסי\מוחלט) על רמת מהימנות התשובות

עבודה מס' 062320

מחיר: 385.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת הקשר באמצעות העברת שני סוגי שאלונים.

12,562 מילים ,18 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

עבודה זו תציג את השיטות לדירוג תשובות [דירוג מוחלט (Rating)\ דירוג יחסי (Ranking)] ותבחן את מידת השפעתן או אי השפעתן על רמת מהימנות התשובות (Reliability) או לחילופין, גודלה של טעות התשובה הבלתי מכוונת.
כלומר, בתום קריאת העבודה נדע האם קיים קשר בין שיטת דירוג התשובות שבה נעשה שימוש, לרמת המהימנות של התשובות.

במחקרים רבים דנים ומעלים בבעיית הימצאותם ההולכת וגוברת במהלך השנים של משיבים "חסרי המוטיבציה", ה"עייפים" שמאופיינים בהתנהגות מספקת. התנהגות זו והימצאותם הגוברת של משיבים אלו פוגעת ברמת הדיוק והמהימנות של התשובות ומכאן לפגיעה באיכות ומהות הסקר ומסקנותיו. עבודה זו תבחן את צמצומה או הגברתה של תופעה זו במסגרת שאלות המנוסחות בסולם דירוגי מוחלט מול יחסי באמצעות:
בחינת הקשר בין רמת המתאם המתקבלת בין סולם דירוג מוחלט לסולם דירוג יחסי, להסרת הנתונים המתקבלים מהמשיבים ה"בלתי מבחינים" (Nondifferentiation).

מטרת מחקר זה, היא להעשיר את הידע המתודולוגי והחומר המחקרי הקיים בנושא ניסוח שאלות, לרבות ניסוח שאלות בדירוג מוחלט \ יחסי וזאת תוך אישוש או סתירה של השערות שהועלו במחקרים קודמים וטרם נבחנו או נבחנו באופן חלקי בלבד. תקוותנו כי הידע שיצטבר מעבודה זו יסייע לקהיליית המחקר, השיווק והייעוץ מהתחומים השונים להבין כיצד ומתי עדיף יהיה לעשות שימוש בסולם דירוג מוחלט או יחסי, ולהבטיח בכך את איכותם של נתוני הסקרים.

מטרה נוספת של עבודה זו היא לצורך קבלת החלטות בשלב תכנון ובניית שאלון וניסוח שאלות דירוג. הדבר יעשה באמצעות הצגת הדילמות המרכזיות באשר לשימוש בסולם דירוג מוחלט לסולם דירוג יחסי, הצגת החסרונות והיתרונות של כל אחת מהשיטות וכן נעמוד על ההבדלים בין השיטות, הן מנקודת ראות המשיב והן מנקודת ראות עורך המחקר.

מעבר להצגה ובדיקה של רמת המהימנות והטעויות האפשריות - טעות תשובה בלתי מכוונת, תוצגנה גישות ודרכי פעולה יישומיות לצמצום הפגיעה במהימנות התשובות והקטנת טעות התשובה הבלתי מכוונת, שהן כאמור, גורמים בלתי רצויים שיש להקטינם.
לצורך כך חוברו שני נוסחים של שאלונים העוסקים בנושא דפוסי פעילות פנאי ותרבות. בנוסח השאלון הראשון, שיטת הדירוג בה נוסחו השאלות (שאלות 7 ו-8) הייתה סולם תשובות דירוג יחסי.
בנוסח השאלון השני, שיטת הדירוג בה נוסחו השאלות (שאלות 7 ו-8) הייתה סולם תשובות דירוג מוחלט. פרט לשאלות 7 ו-8 שני השאלונים היו זהים.
גודל המדגם מנה 100 סטודנטים השייכים לאוכלוסיית המחקר שהוגדרה, כאשר מתוכם ל-50 סטודנטים הועבר שאלון שנוסח בסולם דירוג יחסי (נספח 1) ול-50 הסטודנטים הנותרים הועבר השאלון שנוסח בסולם דירוג מוחלט (נספח 2).

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע תיאורטי
3. שאלות המחקר
4. השערות המחקר
5. הגדרת משתנים תלויים ובלתי תלויים
6. שיטת המחקר
1 .6. אוכלוסיית המחקר
2 .6. גודל המדגם
3 .6. שיטת הדגימה
4 .6. כלי המדידה
5 .6. הליך ביצוע הסקר
7. ניתוח הממצאים
8. דיון ומסקנות
9. ביבליוגרפיה
10. נספח 1
11. נספח 2

מקורות:

בייט-מרום, רות. (1990). שיטות מחקר במדעי החברה - עקרונות המחקר וסגנונותיו.תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
הורניק, י., (2001). עיונים בסקרים ומשאלי דעת קהל. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.
וימן, ג., (1998). מדבר סקר תרחק? הסיקור של סקרי בחירות בתקשורת הישראלית. בתוך: פוקס, ק., בר-לב, ש. (עורכים). אמת וסקר. הוצאת הקיבוץ המאוחד והוצאת אוניברסיטת חיפה, 145-123.
פוקס, ק., (1998). סקרים טלפוניים במערכת הבחירות - על מתודולוגיה, הטיה והשפעה. בתוך: פוקס, ק. בר-לב, ש. (עורכים). אמת וסקר. הוצאת הקיבוץ המאוחד והוצאת אוניברסיטת חיפה, 61-47.
Assael, H. Keon, J., (1982). Nonsampling vs. sampling errors in survey research. Journal of Marketing, 46 (spring), 114-123.
Childers, T.L., Skinner, S.J., (1996). Toward a conceptua lization of mail survey response behavior. Psychology and Marketing, 13 (2), 185-209.
De-Vaus, D.A., (1986). Finding asample. In De-Vaus, D.A. (ed.). Survey in Social Research, ch. 5, London: Allen & Anwin Ltd., 52-69.
Halfpenny, P., Hudson, s., Jones, J., (1998). Researching small companie's charitable giving through telephone interviews. International Journal of Social Research Methodology,1, 65-74.
Krosnik,Jon.A., (1999). Survey research. Annual Review of Psychology, 50, 537-567.
Krosnik, J.A., Alwin, D.F., (1999). A TEST OF FORM-RESIST CORREALTION HYPOTHESIS; RATINGS, RANKINGS, AND THE MEASUREMENT OF VALUES. Pubilc Opinion Quarterly, Vol. 52 lssue 4, p526, 13p, 3 charts
Krosnik , Jon A.; Alwin, Duane F.; (1991). The Reilability of Survey Attitude Measurement. Sociological Methods & Research, Vol. 20 lssue 1, p139, 43p
Krosnik , Jon A.; Alwin, Duane F.; (1988). The Measurement of Values in Surveys: A Comparison of Ratings and Rankings. Public Opinion Quarterly, Vol. 49 lssue 4, p535, 18p, 5 charts
Schwarz, N., Bless, h., (1992). Constructing Reality and it's Alternatives: an Inclusion / Exclusions Model of Assimilation and Contrast in Social Judgment. In: Marlyn, L. & Tesser, A., (ED.): The Construction of Social Judgment, pp. 217-245. Hills Dale: Erlbaum.
Schwarz, N., Groves, R.M., Schuman, H., (2000). Survey methods. In Gilbert, D.T., Fiske, S.T., lindzey G. (eds.). The Handbook of Social Psychology. Oxford University Press, 150-165.
Schwarz, Norbert., Knauper, Barbel., Hippler, Hans-J., Noelle-Neumann, Eilsabeperiodical., (1991). Rating Scales: Numeric Values May Change the Meaning of Scale Labels. Pubilc Opinion Quarterly, Vol. 55, lss. 4; pg. 570, 13 pgs.
Sudman, S. & Bradburn N.M., (1982). Asking Questions, San Francisco: Jossey-Bass.
Thomas, M. Guterbock, (1997).The Polls-review: Why Money Magazines's "Best Places" keep changing. Public Opinion Quarterly, Vol. 61, lss. 2; pg. 339, 17 pgs.
Wright, D.L., Aquilino, W.S., Supple, A.J. (1998). A comparison of computer-assisted and paper and pencil self-administered questionnaires in a survey on smoking, alcohol and drug use. Public Opinion Quarterly, 54, 362-395.

תגים:

דגימה · דירוג · הטייה · השערות · טעויות · טעות · יחסי · מדגם · מהימנות · מוחלט · מחקר · סקר · שאלון · שיטות · תוקף · תשובה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת שיטת דירוג התשובות (יחסי\מוחלט) על רמת מהימנות התשובות", סמינריון אודות "השפעת שיטת דירוג התשובות (יחסי\מוחלט) על רמת מהימנות התשובות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.