היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 49
עבודה מס' 69004
דיון בתשובות אלטרנטיביות ובסרט "לפנייך ברעדה".
6,164 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60941
בחינת נאורותה של ישראל על פי קריטריונים שהציב הפילוסוף היהודי-גרמני משה מנדלסון במאה ה18 - , בתשובתו לשאלה מהי נאורות.
2,535 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65814
עמדת המשפט העברי בנושא - למן המקורות הראשונים בתורה, דרך המשנה, הגמרא, הפרשנים, ראשונים ואחרונים עד לדורנו אנו וליתן תשובה מקיפה ומחודדת בנושא.
10,593 מילים (כ-32.5 עמ'), 118 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61141
ניסיון לתת תשובה אמפירית בנושא השפעת ההפרטה על רווחיותם של הבנקים בישראל.
9,035 מילים (כ-28 עמ'), 21 מקורות, 724.95 ₪
עבודה מס' 61557
התשובה ל C.T.S - הקנדי, כמערכת חינוך המשלבת טכנולוגיות ב"עידן הלומד" להכשרת הבוגרים לעולם העבודה.
7,805 מילים (כ-24 עמ'), 26 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60933
סקירה תיאורטית וניתוח קלטת וידאו עפ"י המודל של רנק.
5,332 מילים (כ-16.5 עמ'), 8 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68265
בחינת זמן מתן תשובות מעבדה כמודל להשפעת ISO על תרבות הארגון.
5,515 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60626
הצורך והרצון החברתי בשיוך חברתי או חיפוש ושינוי עצמי?
3,128 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60738
סקירת ספרות ומחקרים בנושא ועריכת מחקר באמצעות שאלון.
6,556 מילים (כ-20 עמ'), 12 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 49